75264203-b7ca-4dfb-ab58-f7028acc7b35WTM Londra Uluslararası Turizm Fuarı’na Katılacak Üyelerimiz için Ücretsiz Yaka Kartı Linkiwtm-londra-uluslararasi-turizm-fuarina-katilacak-uyelerimiz-iin-ucretsiz-yaka-karti-linkitruewtm-londra-uluslararasi-turizm-fuarina-katilacak-uyelerimiz-iin-ucretsiz-yaka-karti-linki2019-10-17T12:18:222019-10-17T12:18:22true4 - 6 Kasım 2019 tarihleri arasında Excel Londra Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenecek WTM Londra Uluslararası Turizm Fuarı’na 120 m2 stand ( EU 1370 stand no ) ile katılım sağlayacağız./Images/Content/75264203-b7ca-4dfb-ab58-f7028acc7b35-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="color:black"><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">4</span></strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><strong> - 6 Kasım 2019</strong> tarihleri arasında </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Excel Londra Uluslararası Kongre Merkezi&rsquo;nde </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">d&uuml;zenlenecek <strong>WTM Londra Uluslararası Turizm Fuarı&rsquo;na</strong></span><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"> 120 m2 stand ( EU 1370 stand no ) ile katılım sağlayacağız.</span></strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="color:black"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Fuara katılacak &uuml;yelerimiz </span><a href="https://secure11.eventadv.com/wtm/?dc=TUR-369283" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">https://secure11.eventadv.com/wtm/?dc=TUR-369283</span></a><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"> linki &uuml;zerinden fuar s&uuml;resince kullanabilecekleri &uuml;cretsiz yaka kartı bağlantısını indirebilecektir.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="color:black"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Ayrıca fuar s&uuml;resince ikram servisinin ve İngilizce bilen ekibin yer alacağı T&Uuml;RSAB stand alanını, toplantı ve iş g&ouml;r&uuml;şmeleri i&ccedil;in &uuml;yelerimiz &uuml;cretsiz kullanabileceklerdir. </span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="color:black"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Değerli &uuml;yelerimize saygı ile duyurulur.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/18dad250-d25d-4179-be42-fb011d8126e9.jpg"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="color:black"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/18dad250-d25d-4179-be42-fb011d8126e9.jpg" style="width:50%" /></span></span></span></span></a></p> truefalseApproved2019-10-17T12:21:08.9232019-10-17T14:05:31.1731710Ekim20191710Ekim2019076b9d3f-b514-4393-9911-bfacd1bb06f0BTK Seçimlerinde Oy Kullanacak Üyelerimizin Temsil ve İlzama Yetkili Kişi Bilgilerinin TÜRSAB Online Güncellemeleri Hakkında Duyurubtk-seimlerinde-oy-kullanacak-temsil-ve-ilzama-yetkili-uyelerimizin-tursab-online-guncellemeleri-hakkinda-duyurutruebtk-seimlerinde-oy-kullanacak-temsil-ve-ilzama-yetkili-uyelerimizin-tursab-online-guncellemeleri-hakkinda-duyuru2019-09-30T12:01:472019-09-30T12:01:47falseSeyahat acentanızın merkezinin kurulu bulunduğu Bölge Temsil Kurulu Seçimlerinde, seçme ve seçilme haklarınızı kullanabilmeniz için 13.10.2019 tarihine kadar, acentanızın temsil ve ilzama yetkili kişisini, https://online.tursab.org.tr/ linki ile erişebileceğiniz TÜRSAB Online üzerinden güncellenmeniz gerekmektedir./Images/Content/076b9d3f-b514-4393-9911-bfacd1bb06f0-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Değerli &Uuml;yelerimiz,</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Seyahat acentanızın merkezinin kurulu bulunduğu B&ouml;lge Temsil Kurulu Se&ccedil;imlerinde, se&ccedil;me ve se&ccedil;ilme haklarınızı kullanabilmeniz i&ccedil;in 13.10.2019 tarihine kadar, acentanızın temsil ve ilzama yetkili kişisini, <a href="https://online.tursab.org.tr/">https://online.tursab.org.tr/</a> linki ile erişebileceğiniz T&Uuml;RSAB Online &uuml;zerinden g&uuml;ncellenmeniz gerekmektedir.</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RSAB Online hesap bilgileriniz ile sisteme giriş yapmanızı m&uuml;teakip, men&uuml;den &ldquo;Temsil ve İlzam Yetkili Formu&rdquo; se&ccedil;eneğini tıklayarak forma ulaşabilir ve sayfadaki a&ccedil;ıklamalar doğrultusunda g&uuml;ncellemelerinizi ger&ccedil;ekleştirebilirsiniz.</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RSAB Online hesabı bulunmayan acentalarımızın, giriş panelinin sol altında bulunan linki takip etmek suretiyle yeni hesap oluşturabileceği hususunu da bilgilerinize sunarız.&rdquo;</strong></span></span></p> <p><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/0124b7e3-e8e8-4c70-86bd-28ab5f65cf69.jpg"><strong><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/0124b7e3-e8e8-4c70-86bd-28ab5f65cf69.jpg" style="width:45%" /></strong></a></p> <p><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/4eab76e0-a2a7-47f6-8686-7a58ecd80eec.jpg"><strong><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/4eab76e0-a2a7-47f6-8686-7a58ecd80eec.jpg" style="width:50%" /></strong></a></p> <p><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/a8c6fc6b-0d0f-4bbe-ac30-343e204a7e0f.jpg"><strong><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/a8c6fc6b-0d0f-4bbe-ac30-343e204a7e0f.jpg" style="width:45%" /></strong></a></p> <p><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/7e10e395-f7c4-44e4-a838-97a26398a2e7.jpg"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/782eded2-d5e9-4cb9-9f99-d504d96ee8f6.jpg" style="width:40%" /></a></p> truefalseApproved2019-09-30T12:02:47.052019-09-30T14:16:11.3673009Eylül20193009Eylül20190b8a568e-2fe6-49a6-9cfc-d29ac4be92d1TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentaların Temsil ve İlzama Yetkili Sahip ve Ortakları için Vize Başvuru Hizmetitursab-uyesi-seyahat-acentalarin-temsil-ve-ilzama-yetkili-sahip-ve-ortaklari-iin-vize-basvuru-hizmettruetursab-uyesi-seyahat-acentalarin-temsil-ve-ilzama-yetkili-sahip-ve-ortaklari-iin-vize-basvuru-hizmet2019-07-30T17:12:132019-07-30T17:12:13falseBirliğimiz üyesi tüm seyahat acentalarının temsil ve ilzama yetkili sahip ve ortaklarının İstanbul ve Ankara’dan yapılacak başvurularda ‘’Vize Başvuru’’ desteği sağlamak amacıyla kurulan TÜRSAB Vize Departmanı, hizmet vermeye devam ediyor. /Images/Content/0b8a568e-2fe6-49a6-9cfc-d29ac4be92d1-thumb.jpg<p>Birliğimiz &uuml;yesi t&uuml;m seyahat acentalarının temsil ve ilzama yetkili sahip ve ortaklarının İstanbul ve Ankara&rsquo;dan yapılacak başvurularda &lsquo;&rsquo;Vize Başvuru&rsquo;&rsquo; desteği&nbsp;sağlamak amacıyla kurulan T&Uuml;RSAB Vize Departmanı, hizmet vermeye devam ediyor.&nbsp;</p> <p><strong>T&Uuml;RSAB Vize Başvuru Destek Hizmeti, aşağıdaki prensipler kapsamında seyahat acentalarının vize s&uuml;re&ccedil;lerine destek oluyor: </strong></p> <ol> <li>T&Uuml;RSAB Vize Departmanı aracılığıyla temsil ve ilzama yetkili seyahat acentası sahipleri veya ortakları, Schengen &uuml;lkeleri, İngiltere, ABD, Kanada, İrlanda&rsquo;da turistik ve ticari ama&ccedil;lı vize başvurularını yapabiliyor.<br /> &nbsp;</li> <li>Departmanımız, vize başvuru hizmetlerini ilgili &uuml;lkelerin Başkonsolosluk ve B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;iliklerinin bulunduğu İstanbul ve Ankara şehirlerinden ger&ccedil;ekleştiriyor.<br /> &nbsp;</li> <li>Departmanımız sadece vize başvurularını ger&ccedil;ekleştirme, eksik evrakları tamamlama ve işlemi tamamlanmış pasaportların teslim alınması konularında hizmet veriyor.<br /> Departmanımız, aynı zamanda vize başvuruları i&ccedil;in de bir koordinasyon desteği sağlıyor.&nbsp;Başvuru sahiplerinin; başvuru yapacağı &uuml;lkeyi, başvuru yapacağı vize kategorisini belirtmesi gerekmekte olup, departmanımız danışmanlık hizmeti istenen konulara dair y&ouml;nlendirmeleri yapmayacaktır.<br /> &nbsp;</li> <li>İstanbul ve Ankara&rsquo;dan vize başvurularını ger&ccedil;ekleştirecek &uuml;yelerimiz hazırlamış olduğu evrakları şahsen veya seyahat acentası tarafından usul&uuml;ne uygun olarak yetkilendirilmiş &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişiler aracılığı ile Birliğimize elden teslim etmeleri gerekmektedir.<br /> İstanbul ve Ankara dışında ikamet eden ancak İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;iliklerinin yetki alanlarında olan &uuml;yelerimiz, vize başvuru dosyalarını Birliğimize kargo ile iletebilecektir.<br /> &nbsp;</li> <li>Vize başvuru s&uuml;recinde yetkili tek mercii ilgili konsolosluklar olup;</li> </ol> <ul> <li>Vize başvurularının sonu&ccedil;lanma s&uuml;resi,</li> <li>Vize başvurularının olumlu y&ouml;nde sonu&ccedil;lanması,</li> <li>Vize s&uuml;relerinin belirlenmesi,<br /> hususlarında Birliğimizin m&uuml;dahale yetkisi bulunmuyor.</li> </ul> <ol start="6"> <li>T&Uuml;RSAB&rsquo;a yapılacak vize m&uuml;racaatlarında vize işlemleri sonu&ccedil;lanıncaya kadar herhangi bir mazeret belirtilerek, pasaportun geri alınması m&uuml;mk&uuml;n değildir. Yapılacak m&uuml;racaatlarda bu hususun g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurulması tarafımızdan rica olunur.<br /> &nbsp;</li> <li>Vize başvuruları i&ccedil;in hazırlanması gereken evraklar; vize istenilen &uuml;lkeye ve seyahat i&ccedil;eriğine g&ouml;re farklılık g&ouml;stermektedir. G&uuml;ncel evrak bilgisi i&ccedil;in T&Uuml;RSAB Vize Birimi ile iletişime ge&ccedil;ilmelidir.<br /> &nbsp;</li> <li>&Uuml;lkeden &uuml;lkeye farklılık g&ouml;steren vize har&ccedil; bedeli tutarları yetkililerimiz tarafından sizlere bildirilecek olup, har&ccedil; bedelleri Birliğimiz hesabına yatırılarak &ouml;deme dekontu başvuru esnasında T&Uuml;RSAB Vize departmanına iletilmelidir. &Ouml;demesi yapılmamış veya eksik evrak ile g&ouml;nderilen vize başvuru dosyaları, Birliğimizce işleme alınmamaktadır.<br /> &nbsp;</li> <li>Birliğimiz hesabına yatırılacak olan vize &uuml;cret dekontunun a&ccedil;ıklama kısmında aşağıdaki bilgilerin belirtilmesi zorunludur:</li> </ol> <ul> <li>Vize başvuru sahibinin adı soyadı,</li> <li>Seyahat acentasının unvanı,</li> <li>Vize başvurusunda bulunulacak &uuml;lke,<br /> &nbsp;</li> </ul> <ol start="10"> <li>&nbsp;Vize talebinin reddedilmesi durumunda, &ouml;denmiş olan vize &uuml;cretleri ve başvuru evrakları iade edilmeyecektir.<br /> &nbsp;</li> <li>&nbsp;İlk Schengen vize başvurularında başvuru sahiplerinin başvuru sırasında şahsen bulunması zorunludur. 25 Eyl&uuml;l 2014 tarihinden itibaren Schengen vizesi i&ccedil;in başvuru yapan başvuru sahiplerinin biometrik verilerini (Alınan parmak izi bilgileri 5 yıl s&uuml;reyle ge&ccedil;erli olacaktır. Malta, Polonya, Avusturya, Norve&ccedil;, Finlandiya, Litvanya hari&ccedil;.) Avrupa Vize Bilgi Sistemi&#39;ne kaydettirmesi zorunludur.<br /> &nbsp;</li> <li>&nbsp;İşlemi tamamlanmış t&uuml;m pasaportlar T&Uuml;RSAB Vize Departmanı yetkililerimiz tarafından teslim alınacaktır. Ancak İspanya ve Malta vize başvuruları i&ccedil;in İstanbul dışında ikamet eden başvuru sahiplerinin pasaportları Konsolosluk kargo birimince başvuru sahiplerine &uuml;cret karşılığında g&ouml;nderilecektir.&nbsp;</li> </ol> <ul> <li>Pasaportlarını &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişiler aracılığıyla teslim alacak &uuml;yelerimiz, şirket antetli k&acirc;ğıdına yazılmış kaşe ve ıslak imzalı vek&acirc;letname belgesine ek olarak teslim alacak kişinin kimlik fotokopisini de yetkililerimize sunmaları gerekmektedir.</li> </ul> <ol start="13"> <li>T&Uuml;RSAB Vize Başvuru Hizmeti ile ilgili &ouml;nemli bilgiler &amp; vize y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kleri, vize talep formu ve T&Uuml;RSAB Vize İşlem Destek İlkeleri ekte yer almaktadır.<br /> T&Uuml;RSAB Vize Departmanı aracılığıyla vize başvuru hizmeti almak isteyen seyahat acentalarımızın vize uygulamaları hakkında daha kapsamlı bilgi almak i&ccedil;in <a href="mailto:vize@tursab.org.tr">vize@tursab.org.tr </a>e-mail adresine soru ve&nbsp;g&ouml;r&uuml;şlerini iletmeleri &ouml;nemle rica olunur.<br /> T&Uuml;RSAB Vize Departmanı aracılığıyla yapılacak olan vize başvuruları ilgili &uuml;lkenin İstanbul ve Ankara&rsquo;daki vize başvuru merkezlerine T&Uuml;RSAB yetkili personelleri aracılığıyla teslim ediliyor.<br /> &nbsp;</li> </ol> <p><strong>T&Uuml;RSAB Vize Departmanı Aracılığıyla Vize Alınabilecek &Uuml;lkeler </strong></p> <p>Almanya, ABD, Avusturya, Bel&ccedil;ika, Bulgaristan, &Ccedil;ek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsve&ccedil;, İsvi&ccedil;re, İtalya, İzlanda, Kanada, Letonya, Litvanya, L&uuml;ksemburg, Macaristan, Malta, Norve&ccedil;, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>İlgili Birim / İrtibat: </strong></p> <p><strong>T&Uuml;RSAB Genel Merkez / İstanbul </strong></p> <p><strong>Vize Departmanı </strong></p> <p><strong>Tel: </strong>0212 259 84 04</p> <p><strong>Dahili Numaralar:295/367/368 </strong></p> <p><strong>Email: </strong><a href="mailto:vize@tursab.org.tr">vize@tursab.org.tr </a></p> <p><strong>Adres: Dikilitaş Mahallesi, Hakkı Yeten Caddesi Selenium Plaza 10C 4.Kat 34349 Fulya/Beşiktaş/İstanbul </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>T&Uuml;RSAB Ankara Vize Ofisi </strong></p> <p><strong>Tel: </strong>0312 212 33 67</p> <p><strong>Email: </strong><a href="mailto:emin.yildirim@tursab.org.tr">emin.yildirim@tursab.org.tr </a></p> <p><strong>Adres: Mebusevleri Mahallesi, Ayten Sokak No:39/6 &Ccedil;ankaya / Ankara </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Vize Başvuru Hizmeti i&ccedil;in Hesap Numaraları </strong></p> <p><strong>Yapı ve Kredi Bankası /Fulya Şubesi (1220) </strong></p> <p><strong>T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği İktisadi İşletmesi </strong></p> <p><strong>TL IBAN </strong>:TR64 0006 7010 0000 0057 6763 10</p> <p><strong>USD IBAN </strong>:TR95 0006 7010 0000 0055 6358 42</p> <p><strong>EURO IBAN </strong>:TR26 0006 7010 0000 0055 6471 72</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ek-1: </strong><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/ddc7e0c6-4da7-4965-8b2d-809c13c8e951.doc">&Ouml;nemli Bilgiler &amp; &Ouml;nemli Duyurular i&ccedil;in tıklayın. </a></p> <p><strong>Ek-2: </strong><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/012cc7f5-f381-4f8f-897f-7b884c8b5861.xlsx">Vize Talep Formu&nbsp;i&ccedil;in tıklayın. </a></p> <p><strong>Ek-3: </strong><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/b62d14f0-727b-4aec-ab2d-06e3c70acfe9.docx">T&Uuml;RSAB Vize İşlem Destek İlkeleri&nbsp;i&ccedil;in tıklayın. </a></p> truefalseApproved2019-07-30T17:17:26.162019-07-30T17:29:20.4273007Temmuz20193007Temmuz2019d69b0c67-308e-4b3b-9c81-42b4718823a1Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi / 5-7 Aralık 2019travel-turkey-izmir-turizm-fuar-ve-kongresi-5-7-aralik-2019truetravel-turkey-izmir-turizm-fuar-ve-kongresi-5-7-aralik-20192019-07-18T15:14:382019-07-18T15:14:38falseTravel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi / 5-7 Aralık 2019/Images/Content/d69b0c67-308e-4b3b-9c81-42b4718823a1-thumb.jpg<p style="text-align:center"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/52d7db83-d3e6-46a4-9e8c-3ce6b01a13b7.JPG" style="width:%100" /></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T.C. K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığı himayelerinde d&uuml;zenlenen &lsquo;Travel Turkey İzmir&rsquo; Turizm Fuar ve Kongresi, T&uuml;rkiye&rsquo;nin turizm alanındaki en &ouml;nemli buluşmalarından biri olarak T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği (T&Uuml;RSAB) ve İZFAŞ ortaklığıyla <strong>13. kez 5-7 Aralık 2019 </strong>tarihleri arasında T&uuml;rkiye&rsquo;nin en b&uuml;y&uuml;k ve en modern fuar kompleksi olan fuarizmir&rsquo;de ger&ccedil;ekleşecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ge&ccedil;en yıl 43 farklı &uuml;lkeden 1.217 katılımcının yer aldığı Travel Turkey İzmir Fuarı, 101 farklı &uuml;lkeden 44.022 kişi tarafından ziyaret edilmiş, ger&ccedil;ekleşen ticari g&ouml;r&uuml;şmeler, satın alıcılarla yapılan anlaşmalar ve artan nitelikli ziyaret&ccedil;isiyle katılımcıları fuarda hedeflerine ulaştırmıştır. 2019 yılında da artan yeni firma katılım talepleri Travel Turkey İzmir&rsquo;in bu yılda yeni iş birlikleri i&ccedil;in ticari bir platform olacağını g&ouml;stermektedir. Her 2 salonunda B2B&rsquo;ye d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; fuar ilk 2 g&uuml;n sadece profesyonel ziyaret&ccedil;iye, Cumartesi ise halka (B2C) a&ccedil;ık olacaktır. Fuar 2019 yılında 20.000 m2 nin &uuml;zerinde ger&ccedil;ekleşecektir.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/8df7648e-cc2c-4a8d-a3f2-8556c3f47841.JPG" style="width:50%" /></p> <h1 style="margin-left:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><span style="color:#ff9933">TURİZM SEKT&Ouml;R&Uuml;NDEKİ YENİ İŞ FIRSATLARI &amp; TRENDLER&nbsp;BU FUARDA!</span></span></span></h1> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Travel Turkey İzmir Fuarı her yıl artan katılımlarla b&uuml;y&uuml;meye, katılımcılarına fırsatlar sunmaya ve d&uuml;nya turizm sekt&ouml;r&uuml;nde bilinirliliğini artırmaya devam etmektedir. Yurt dışı trendlerini takip ederek gelişen ve B2B olarak b&uuml;y&uuml;yen fuarda her yıl yeni konseptler geliştirerek sekt&ouml;r&uuml;n ihtiya&ccedil;larına g&ouml;re yeni &ouml;zel b&ouml;l&uuml;mler oluşturulmaktadır.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu yılın &ouml;zel b&ouml;l&uuml;m&uuml; ALTERNATİF TURİZM olup, son yıllarda macera turizmine artan ilgiden yola &ccedil;ıkarak oluşturulan bu b&ouml;l&uuml;m&uuml;n fuara bu yıl damga vurması hedeflenmektedir. Bu &ouml;zel b&ouml;l&uuml;m, macera turizmine ve sporlarına y&ouml;nelik seyahat acentalarına, konaklama tesislerine, hizmet veren işletmelere, &uuml;r&uuml;n tedarik&ccedil;ilerine, kul&uuml;plere y&ouml;nelik bir&ccedil;ok firmaya ev sahipliği yapacaktır. Bu &ouml;zel alanda stant alacak firmalar, ilk 2 g&uuml;n profesyonel ziyaret&ccedil;ilere fuarın son g&uuml;n&uuml; ise son t&uuml;keticilere hizmet ve &uuml;r&uuml;nlerini tanıtma imkanı bulacaklardır.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/990778f8-1f9a-4154-a381-8030109748c6.JPG" style="width:70%" /></span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#ff9933">SEYAHAT TEKNOLOJİLERİ &Ouml;ZEL B&Ouml;L&Uuml;M&Uuml;!</span></span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/269bb45e-1cc1-4c88-805f-7762c7636e47.JPG" style="height:48px; width:324px" /></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ge&ccedil;en yıl fuarda ilk defa; sekt&ouml;r&uuml;n dijitalleşme s&uuml;recindeki ihtiya&ccedil;larına bağlı olarak oluşturulan ve b&uuml;y&uuml;k ilgi g&ouml;ren <strong>TRAVEL TECHNOLOGY &Ouml;zel b&ouml;l&uuml;m&uuml;; </strong>bu yıl daha fazla firmanın katılımına ev sahipliği yapacaktır. Bu &ouml;zel alanda stant alacak teknoloji firmaları, profesyonel ziyaret&ccedil;ilere turizm sekt&ouml;r&uuml;ne y&ouml;nelik olan &uuml;r&uuml;n ve teknolojilerini tanıtma imkanı bulacaklardır. Bu yıl da bu &ouml;zel b&ouml;l&uuml;m i&ccedil;erisine kurulacak <strong>&lsquo;Forum Alanında&rsquo; </strong>fuar boyunca yurt i&ccedil;i ve yurt dışından gelecek &ouml;nemli konuşmacılar sekt&ouml;rle bir araya gelerek sekt&ouml;rdeki gelişmeleri interaktif olarak paylaşacaklardır. <strong>ttitech Stage by HotelRunner Theater </strong>adıyla Travel Turkey İzmir&rsquo;de <strong>ttitech Seyahat Teknolojileri &Ouml;zel B&ouml;l&uuml;m&uuml; </strong>i&ccedil;erisinde kurulacak bu sahnede<strong>, </strong>2019 pazar sonu&ccedil;ları, 2020 turizm trendleri ve en son teknolojik gelişmeler tartışılacaktır.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/b6958151-eab1-46d1-bd3c-48678eed6e09.JPG" style="height:245px; width:747px" /></span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><span style="color:#ff9933">STANT &Uuml;CRETLERİNDE TUR OPERAT&Ouml;RLERİ VE SEYAHAT ACENTALARINA &Ouml;ZEL %25 İNDİRİM!</span></span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">TRAVEL TURKEY İZMİR fuarında sekt&ouml;r&uuml;n katılımını artırmak ve firmaları desteklemek adına T&Uuml;RSAB &uuml;yelerine %25 indirim uygulanmaktadır. Ayrıca bu yıl 30 Ağustos&rsquo;a kadar yapılacak peşin &ouml;demelere y&ouml;nelik ekstra %15 indirim de mevcuttur.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><span style="color:#ff9933">KOSGEB VE İZMİR TİCARET ODASI STANT DESTEKLERİ</span></span></span></p> <p style="margin-left:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Fuarımız <strong>KOSGEB </strong>ve <strong>İZMİR TİCARET ODASI (İTO) </strong>tarafından desteklenmektedir.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>KOSGEB, </strong>KOBİ&lsquo;lere en fazla 50 m2&rsquo;ye kadar <strong>m2 </strong><strong>başına 100.-TL</strong>, <strong>İzmir Ticaret Odası ise &uuml;yelerine 40m2ye kadar %60 </strong>oranında teşvik imkanı sunmaktadır.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Travel Turkey İzmir Fuarı nitelikli katılımcı ve ziyaret&ccedil;isiyle emin adımlar ile b&uuml;y&uuml;meye ve gelişmeye devam ederken sizleri de aramızda katılımcı olarak g&ouml;rmeyi diler, detaylı bilgi i&ccedil;in sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağımızı bildiririz.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><span style="color:#ff9900">STANT YERİ TEKLİFİ VE DİĞER DETAYLAR İ&Ccedil;İN İLETİŞİM:</span></span></span></p> <p><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/assets/mailings/tursab_080219/images/logo.jpg" /></p> <p><strong>Esra TOLGAY&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></p> <p>Fuarlar Direkt&ouml;r&uuml;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>0212 259 84 04 - 0539 453 89 50&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p><a href="mailto:esra.tolgay@tursab.org.tr">esra.tolgay@tursab.org.tr</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p><strong>Sevin&ccedil; DİVRİKLİ</strong></p> <p>Fuarlar Direkt&ouml;r&uuml;</p> <p>0212 259 84 04 - 0539 453 89 20</p> <p><a href="mailto:sevinc.divrikli@tursab.org.tr">sevinc.divrikli@tursab.org.tr</a></p> truefalseApproved2019-07-18T15:23:21.5872019-07-18T17:08:00.431807Temmuz20191807Temmuz20190afcc3df-8a28-4c8b-986c-7698a33ef0fbMüze ve Örenyerlerinin Turizm Sezonunda Mesai Saatlerinin Uzatılması Hakkında Duyurumuze-ve-orenyerlerinin-turizm-sezonunda-mesai-saatlerinin-uzatilmasi-hakkinda-duyurutruemuze-ve-orenyerlerinin-turizm-sezonunda-mesai-saatlerinin-uzatilmasi-hakkinda-duyuru2019-03-26T17:48:022019-03-26T17:48:02falseMüze ve Örenyerlerinin Turizm Sezonunda Mesai Saatlerinin Uzatılması Hakkında Duyuru/Images/Content/0afcc3df-8a28-4c8b-986c-7698a33ef0fb-thumb.jpg<p>T.C K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığından Birlğimize iletilen yazıya istinaden;</p> <hr /> <p>Bakanlığımıza bağlı bazı M&uuml;ze ve &Ouml;renyerlerindeki ziyaret&ccedil;i yoğunluğundan dolayı mesai saatleri uzatılmıştır.</p> <p><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/618dcfdc-60cf-4107-962b-ebaa3529ef41.pdf">Detaylı bilgi i&ccedil;in tıklayın.</a></p> truefalseApproved2019-03-26T17:54:58.6172019-07-05T09:23:23.1232603Mart20192603Mart2019
TÜRSAB TV
Birliğimiz Web Televizyonu Canlı Yayını
TÜRSAB'DAN HABERLER
Birliğimiz ve Sektör Hakkında Aktüel Haberler
TÜM HABERLER
DUYURULAR
Birliğimiz ve Turizm Sektörü Hakkında Güncel Duyurular
TÜM DUYURULAR