BİLGİ GÜNCELLEME, ONLİNE SATIŞ VE PAZARLAMA KANALLARI

BİLGİ GÜNCELLEME, ONLİNE SATIŞ VE PAZARLAMA KANALLARI

 

  • Seyahat Acentası İletişim Bilgilerinin Güncellenmesi için;

Seyahat Acentaları daha önce bildirmiş oldukları telefon, e-posta, KEP adresi bilgilerini değiştirmek istemesi halinde Seyahat Acentası Bilgi Formu içeriğinde ilgili kısımları doldurarak başvuruda bulunabilirler.

Form içeriğinde; Seyahat Acentası unvanı, şirket unvanı, şirkete ait KEP (Kayıtlı Elektronik Posta Adresi), şirkete ait UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) adresi, Seyahat Acentasına ait en az bir telefon numarası ve e-posta adresi, ayrıca Seyahat Acentası sahibi sıfatına haiz şirket temsile yetkilisine doğrudan ulaşılabilecek telefon numarasının bulunması zorunludur.

Birliğimiz kayıtlarında daha önce bildirilen bu bilgilerinin son başvuruda beyan edilmemiş olması halinde eski bilgiler silinir, ancak zorunlu alanlar yeni bir beyan gelmemiş olması halinde sicil bilgilerinde saklı kalırken, harici tüm kayıtlar son başvuru üzerinden güncellenir.

İletişim bilgilerinin güncellenmesi için aşağıda bulunan formun doldurularak şirket kaşeli ve şirket temsile yetkilisince imzalı biçimde, dijital kanallardan gönderilmesi halinde şirket mail adresleri üzerinden acentasicil@tursab.org.tr adresine veya şirket KEP adresi üzerinden tursab@hs03.kep.tr adresine gönderilmesi, fiziki olarak teslim edilmek istenmesi halinde ise Genel Merkezimize veya Bölge Temsil Kurullarımıza elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru için; Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formunun yukarıda belirtilen şekil ve halde Birliğimize ulaştırılması yeterlidir.

 

  • Online Satış ve Pazarlama Kanallarının beyanı veya değiştirilmesi için;

Bilindiği üzere, Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesine 14 Ocak 2021 tarihinde yapılan değişiklik ile ‘’Online Satış Kanalı’’ ifadesi eklenmiş, aynı yönetmeliğin 17’inci maddesine ise ‘Seyahat acentası, Bakanlık tarafından işletme belgesi düzenlenmiş birinci fıkrada belirtilen işyerine bağlı olmak üzere; kendisinin veya diğer seyahat acentalarının münhasır faaliyet kapsamındaki hizmetlerinin tanıtımı, pazarlanması ve satışını online satış kanalları vasıtası ile gerçekleştirebilir.’’ hükmü eklenmiştir. Yine, Yönetmeliğin 55’inci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında online satış kanalları için de seyahat acentasının işyeri niteliklerini koruyup korumadığına yönelik denetimin söz konusu olacağı belirtilmiştir.

İş bu değişiklikler doğrultusunda ilgili denetimlerin sağlıklı yapılabilmesi adına seyahat acentalarımızın halihazırda faaliyetlerini sürdürmekte olduğu online satış kanallarının (web sitesi, sosyal medya hesapları) bilgilerini Birliğimiz kayıtlarında güncel tutulmasını sağlamak üzere TÜRSAB’a bildirmesi önem taşımaktadır.

Seyahat Acentalarının Online Satış ve Pazarlama Kanallarının Beyanı için Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu içeriğinde iletişim bilgilerine ilaveten ilgili alanların doldurulması yeterlidir.

Form içeriğinde online satış ve pazarlama kanalları bulunması halinde formun dijital ortamda seyahat acentası sahibi şirket KEP adresi üzerinden tursab@hs03.kep.tr adresine gönderilmesi veya form aslının TÜRSAB Genel Merkezine doğrudan veya Bölge Temsil Kurulları aracılığı ile ulaştırılması gerekmektedir.

İçeriğinde online satış ve pazarlama kanalı beyanı bulunan ve e-posta ile Birliğimize göndermiş olduğunuz formlar bilgilerinizin güncellenmesi için işleme alınmaktadır. Ancak form aslını yukarıda belirtilen şekilde Birliğimize ulaştırmak seyahat acentasının sorumluluğundadır.

Beyan etmiş olduğunuz online satış ve pazarlama kanalları için ilgili sayfanın ‘Seyahat acentaları online satış kanalı denetleme ve değerlendirme tutanağında yer alan taahhütlere uygun olması halinde güven ve belirleyicilik unsuru olarak “Dijital Doğrulama Kodu” alabilirsiniz. Web sayfanız içeriğinde bu koda sahip olmak için https://www.tursab.org.tr/tr/dijital-dogrulama-sistemi  üzerinden başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

 

DİJİTAL DOĞRULAMA SİSTEMİ (DDS) hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

  • Online Satış ve Pazarlama Kanalları nasıl olmalıdır?

Bilindiği üzere, Seyahat Acentalığı faaliyetlerinin gerçekleştirildiği işyerlerinde Seyahat Acentası unvanının görünür ve ayırt edilebilir bir şekilde yer alması, tüketiciler nezdinde önem taşımakta olup bu gereklilik mevzuat hükümlerinden kaynaklanmaktadır.

Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin 2’nci fıkrasındaki “Seyahat Acentası olduğunu belirleyen ve acenta unvanını taşıyan yazı ya da tabelanın seyahat acentası işyeri dışından görülebilir yerde olması” hükmü kapsamında Seyahat Acentası işyerinde Seyahat Acentası unvanının ve bu unvanın bulunduğu tabelanın asılması hususu mevzuat gereği zorunludur. 

 Aynı yönetmeliğin 4’üncü maddesine 14 Ocak 2021 tarihinde yapılan değişiklik ile ‘’Online Satış Kanalı’’ ifadesi eklenmiş, 17’nci maddesine ise ‘Seyahat acentası, Bakanlık tarafından işletme belgesi düzenlenmiş birinci fıkrada belirtilen işyerine bağlı olmak üzere; kendisinin veya diğer seyahat acentalarının münhasır faaliyet kapsamındaki hizmetlerinin tanıtımı, pazarlanması ve satışını online satış kanalları vasıtası ile gerçekleştirebilir.’’ hükmü eklenmiştir. Yine, Yönetmeliğin 55’inci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında online satış kanalları için de seyahat acentasının işyeri niteliklerini koruyup korumadığına yönelik denetimin söz konusu olacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda seyahat acentalarının faaliyetlerini gerçekleştirdiği online satış kanallarının ‘İşyeri’ olması ve 17’nci maddede yer alan “acenta unvanının görülebilir yerde olmasına” ilişkin zorunluluğun online satış kanalları için de geçerli olması sebebiyle, kullanımınızda olan online satış kanallarınızda seyahat acentası unvanınızın açıkça ve görülebilir şekilde yer alması gerekmektedir.

 

  • Seyahat Acentalarının online satış ve pazarlama kanalı olarak beyan etmiş olduğu web sayfalarında aranan aidiyetlik unsuru nasıl sağlanır?

Seyahat acentalarının online satış kanalı olarak kullanmakta olduğu web sayfalarına ilişkin aidiyetlik kavramı, web sayfasının alan adının tescil sahipliğini ifade etmek için kullanılmaktadır. Söz konusu online satış kanallarının bulunduğu alan adlarına (domain) ilişkin tescil sahipliğinin seyahat acentası temsil ve imza yetkilileri adına tahsisli olması gerekmektedir. Bu mümkün olmadığı takdirde ise söz konusu alan adlarının tescil haklarını ellerinde bulunduran üçüncü kişilerden ilgili alan adlarının kullanım haklarının devralındığına ilişkin taraflarca düzenlenecek muvafakatnamenin Birliğimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, ilgili Seyahat Acentasına ait olduğu hususu noterden onaylanmış muvafakatname ibraz etmek suretiyle Birliğimize bildirilmemiş olan online satış kanalları üzerinden gerçekleştirilecek Seyahat Acentalığı faaliyetlerinin mevzuata ve seyahat acentalığı meslek ilkelerine aykırılık kapsamında değerlendirileceğini hatırlatırız.

Alan adlarının aidiyetinin üçüncü kişilere ait olması durumunda Seyahat Acentası ve alan adı sahibi üçüncü kişi arasında düzenlenecek muvafakatname örneğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

Ek: Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu

Ek: Alan Adı Kullanımına İlişkin Muvafakatname

TÜM HABERLER
10  Nisan  2024
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
08  Nisan  2024
Manavgat Side BTK, Düzenlediği İftar Organizasyonunda Seyahat Acentaları ile Bi...
HABERİ OKU
08  Nisan  2024
Alanya BTK, Düzenlediği İftar Organizasyonunda Seyahat Acentaları ile Bir Araya...
HABERİ OKU
08  Nisan  2024
Doğu Anadolu BTK, Düzenlediği İftar Organizasyonunda Seyahat Acentaları ile Bir...
HABERİ OKU
06  Nisan  2024
Doğa ve Macera Turizmi İhtisas Başkanlığımız, Efeler Yolu’na Info Gezisi Gerçek...
HABERİ OKU
05  Nisan  2024
Harput BTK, Geleneksel İftar Programının İlkini Bingöl'de, İkincisini Malatya'd...
HABERİ OKU
05  Nisan  2024
Fatih BTK, Turizm Yüzyılı İftarları Kapsamında Seyahat Acentaları ile Bir Araya...
HABERİ OKU
05  Nisan  2024
Eskişehir BTK, Düzenlediği İftar Organizasyonunda Seyahat Acentaları ile Bir Ar...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
09  Nisan  2024
Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun
HABERİ OKU
05  Nisan  2024
Kadir Gecemiz Mübarek Olsun
HABERİ OKU
03  Nisan  2024
2.Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
28  Mart  2024
Kamuoyu Duyurusu
HABERİ OKU
28  Mart  2024
“Okul Turları Komitesi” Kurulması Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
25  Mart  2024
Gürcistan Destinasyon Tanıtım ve B2B Görüşme Etkinliği Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
22  Mart  2024
31 Mart Yerel Seçimlerinde Milli Saraylar Ziyaret Saatleri Değişikliği Hakkında...
HABERİ OKU
22  Mart  2024
Ramazan Bayramı'nda Uygulanacak Ziyaret Saatleri Hakkında Duyuru
HABERİ OKU