BİLGİ GÜNCELLEME, ONLİNE SATIŞ VE PAZARLAMA KANALLARI

BİLGİ GÜNCELLEME, ONLİNE SATIŞ VE PAZARLAMA KANALLARI

 

 

  • Seyahat Acentası İletişim Bilgilerinin Güncellenmesi için;

Seyahat Acentaları daha önce bildirmiş oldukları telefon, e-posta, KEP adresi bilgilerini değiştirmek istemesi halinde Seyahat Acentası Bilgi Formu içeriğinde ilgili kısımları doldurarak başvuruda bulunabilirler.

Form içeriğinde; Seyahat Acentası unvanı, şirket unvanı, şirkete ait KEP (Kayıtlı Elektronik Posta Adresi), şirkete ait UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) adresi, Seyahat Acentasına ait en az bir telefon numarası ve e-posta adresi, ayrıca Seyahat Acentası sahibi sıfatına haiz şirket temsile yetkilisine doğrudan ulaşılabilecek telefon numarasının bulunması zorunludur.

Birliğimiz kayıtlarında daha önce bildirilen bu bilgilerinin son başvuruda beyan edilmemiş olması halinde eski bilgiler silinir, ancak zorunlu alanlar yeni bir beyan gelmemiş olması halinde sicil bilgilerinde saklı kalırken, harici tüm kayıtlar son başvuru üzerinden güncellenir.

İletişim bilgilerinin güncellenmesi için aşağıda bulunan formun doldurularak şirket kaşeli ve şirket temsile yetkilisince imzalı biçimde, dijital kanallardan gönderilmesi halinde şirket mail adresleri üzerinden acentasicil@tursab.org.tr adresine veya şirket KEP adresi üzerinden tursab@hs03.kep.tr adresine gönderilmesi, fiziki olarak teslim edilmek istenmesi halinde ise Genel Merkezimize veya Bölge Temsil Kurullarımıza elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru için; Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formunun yukarıda belirtilen şekil ve halde Birliğimize ulaştırılması yeterlidir.

 

  • Online Satış ve Pazarlama Kanallarının beyanı veya değiştirilmesi için;

Bilindiği üzere, Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesine 14 Ocak 2021 tarihinde yapılan değişiklik ile ‘’Online Satış Kanalı’’ ifadesi eklenmiş, aynı yönetmeliğin 17’inci maddesine ise ‘Seyahat acentası, Bakanlık tarafından işletme belgesi düzenlenmiş birinci fıkrada belirtilen işyerine bağlı olmak üzere; kendisinin veya diğer seyahat acentalarının münhasır faaliyet kapsamındaki hizmetlerinin tanıtımı, pazarlanması ve satışını online satış kanalları vasıtası ile gerçekleştirebilir.’’ hükmü eklenmiştir. Yine, Yönetmeliğin 55’inci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında online satış kanalları için de seyahat acentasının işyeri niteliklerini koruyup korumadığına yönelik denetimin söz konusu olacağı belirtilmiştir.

İş bu değişiklikler doğrultusunda ilgili denetimlerin sağlıklı yapılabilmesi adına seyahat acentalarımızın halihazırda faaliyetlerini sürdürmekte olduğu online satış kanallarının (web sitesi, sosyal medya hesapları) bilgilerini Birliğimiz kayıtlarında güncel tutulmasını sağlamak üzere TÜRSAB’a bildirmesi önem taşımaktadır.

Seyahat Acentalarının Online Satış ve Pazarlama Kanallarının Beyanı için Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu içeriğinde iletişim bilgilerine ilaveten ilgili alanların doldurulması yeterlidir.

Form içeriğinde online satış ve pazarlama kanalları bulunması halinde formun dijital ortamda seyahat acentası sahibi şirket KEP adresi üzerinden tursab@hs03.kep.tr adresine gönderilmesi veya form aslının TÜRSAB Genel Merkezine doğrudan veya Bölge Temsil Kurulları aracılığı ile ulaştırılması gerekmektedir.

İçeriğinde online satış ve pazarlama kanalı beyanı bulunan ve e-posta ile Birliğimize göndermiş olduğunuz formlar bilgilerinizin güncellenmesi için işleme alınmaktadır. Ancak form aslını yukarıda belirtilen şekilde Birliğimize ulaştırmak seyahat acentasının sorumluluğundadır.

Beyan etmiş olduğunuz online satış ve pazarlama kanalları için ilgili sayfanın ‘Seyahat acentaları online satış kanalı denetleme ve değerlendirme tutanağında yer alan taahhütlere uygun olması halinde güven ve belirleyicilik unsuru olarak “Dijital Doğrulama Kodu” alabilirsiniz. Web sayfanız içeriğinde bu koda sahip olmak için https://www.tursab.org.tr/tr/dijital-dogrulama-sistemi  üzerinden başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

 

DİJİTAL DOĞRULAMA SİSTEMİ (DDS) hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

  • Online Satış ve Pazarlama Kanalları nasıl olmalıdır?

Bilindiği üzere, Seyahat Acentalığı faaliyetlerinin gerçekleştirildiği işyerlerinde Seyahat Acentası unvanının görünür ve ayırt edilebilir bir şekilde yer alması, tüketiciler nezdinde önem taşımakta olup bu gereklilik mevzuat hükümlerinden kaynaklanmaktadır.

Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin 2’nci fıkrasındaki “Seyahat Acentası olduğunu belirleyen ve acenta unvanını taşıyan yazı ya da tabelanın seyahat acentası işyeri dışından görülebilir yerde olması” hükmü kapsamında Seyahat Acentası işyerinde Seyahat Acentası unvanının ve bu unvanın bulunduğu tabelanın asılması hususu mevzuat gereği zorunludur. 

 Aynı yönetmeliğin 4’üncü maddesine 14 Ocak 2021 tarihinde yapılan değişiklik ile ‘’Online Satış Kanalı’’ ifadesi eklenmiş, 17’nci maddesine ise ‘Seyahat acentası, Bakanlık tarafından işletme belgesi düzenlenmiş birinci fıkrada belirtilen işyerine bağlı olmak üzere; kendisinin veya diğer seyahat acentalarının münhasır faaliyet kapsamındaki hizmetlerinin tanıtımı, pazarlanması ve satışını online satış kanalları vasıtası ile gerçekleştirebilir.’’ hükmü eklenmiştir. Yine, Yönetmeliğin 55’inci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında online satış kanalları için de seyahat acentasının işyeri niteliklerini koruyup korumadığına yönelik denetimin söz konusu olacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda seyahat acentalarının faaliyetlerini gerçekleştirdiği online satış kanallarının ‘İşyeri’ olması ve 17’nci maddede yer alan “acenta unvanının görülebilir yerde olmasına” ilişkin zorunluluğun online satış kanalları için de geçerli olması sebebiyle, kullanımınızda olan online satış kanallarınızda seyahat acentası unvanınızın açıkça ve görülebilir şekilde yer alması gerekmektedir.

 

  • Seyahat Acentalarının online satış ve pazarlama kanalı olarak beyan etmiş olduğu web sayfalarında aranan aidiyetlik unsuru nasıl sağlanır?

Seyahat acentalarının online satış kanalı olarak kullanmakta olduğu web sayfalarına ilişkin aidiyetlik kavramı, web sayfasının alan adının tescil sahipliğini ifade etmek için kullanılmaktadır. Söz konusu online satış kanallarının bulunduğu alan adlarına (domain) ilişkin tescil sahipliğinin seyahat acentası temsil ve imza yetkilileri adına tahsisli olması gerekmektedir. Bu mümkün olmadığı takdirde ise söz konusu alan adlarının tescil haklarını ellerinde bulunduran üçüncü kişilerden ilgili alan adlarının kullanım haklarının devralındığına ilişkin taraflarca düzenlenecek muvafakatnamenin Birliğimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, ilgili Seyahat Acentasına ait olduğu hususu noterden onaylanmış muvafakatname ibraz etmek suretiyle Birliğimize bildirilmemiş olan online satış kanalları üzerinden gerçekleştirilecek Seyahat Acentalığı faaliyetlerinin mevzuata ve seyahat acentalığı meslek ilkelerine aykırılık kapsamında değerlendirileceğini hatırlatırız.

Alan adlarının aidiyetinin üçüncü kişilere ait olması durumunda Seyahat Acentası ve alan adı sahibi üçüncü kişi arasında düzenlenecek muvafakatname örneğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

Ek: Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu

Ek: Alan Adı Kullanımına İlişkin Muvafakatname

 

TÜM HABERLER
24  Eylül  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
22  Eylül  2023
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya ve Beraberindeki TÜRSAB Heyetimiz, Gl...
HABERİ OKU
22  Eylül  2023
TÜRSAB Akademi Travelport Mezunları Sertifikalarını Aldı
HABERİ OKU
22  Eylül  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
21  Eylül  2023
TÜRSAB Genişletilmiş BTK Toplantısı'nın İkinci Oturumu, Lütfi Kırdar Uluslarara...
HABERİ OKU
20  Eylül  2023
TÜRSAB Genişletilmiş BTK Başkanları Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongr...
HABERİ OKU
20  Eylül  2023
1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı Kapılarını Açtı
HABERİ OKU
20  Eylül  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
22  Eylül  2023
Anadolu Ateşi Gösteri Programları Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
22  Eylül  2023
Kapadokya Üniversitesi TÜRSAB Üyelerine İndirim Duyurusu
HABERİ OKU
22  Eylül  2023
TÜRSAB – AMADEUS İş Birliği ile Düzenlenen GDS Eğitimi Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
19  Eylül  2023
Anadolu'nun Orta Çağ'dan Kalma Ahşap Direkli ve Kirişli 5 Camisi UNESCO Dünya M...
HABERİ OKU
18  Eylül  2023
Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Girdi
HABERİ OKU
13  Eylül  2023
Endonezya Bali Tanıtım Gezisi Etkinliği Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
12  Eylül  2023
TÜRSAB WhatsGO İş Birliği ile Turizmde Dijital Dönüşüm Devam Ediyor
HABERİ OKU
12  Eylül  2023
"Turizmde Dijital Dönüşüm" Canlı Yayını | 12 Eylül Salı 14.00
HABERİ OKU