DUYURULAR
82302de7-d75d-41ec-b254-ee1825136dedİhtisas Başkanlığı Başvurusu ve Şartlarıihtisas-baskanligi-basvurusu-ve-sartlari_17836ihtisas-baskanligi-basvurusu-ve-sartlari_17836Duyurular2018-08-09T15:27:542018-08-09T15:27:54true Değerli Üyelerimiz,          Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ger/Images/Content/1.jpg<p><strong>Değerli &Uuml;yelerimiz,</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Birliğimiz Y&ouml;netim Kurulu&rsquo;nun aldığı karar gereği; T&Uuml;RSAB 23. D&ouml;nemde aşağıda yer alan İhtisas Başkanlıkları faaliyete ge&ccedil;irilecektir.</p> <ul> <li>Incoming Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li>Dış Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li>İ&ccedil; Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li>Karayolu Ulaştırma, Taşımacılık ve Ara&ccedil; Kiralama İhtisas Başkanlığı</li> <li>K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li>Doğa, Gen&ccedil;lik, Spor ve Alternatif Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li>M.I.C.E. Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li>Sağlık Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li>Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li>Av Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li>Engelsiz Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li>Havayolu Bilet Satış İhtisas Başkanlığı</li> <li>Kruvaziyer Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>S&ouml;z konusu İhtisas Başkanlıklarında g&ouml;rev almak isteyen &uuml;yelerimizin, en ge&ccedil; 17 Ağustos 2018 Cuma g&uuml;n&uuml; Saat: 18:00&rsquo;a kadar aşağıdaki formda yer alan bilgileri doldurarak&nbsp;<strong><a href="mailto:ihtisasbaskanliklari@tursab.org.tr">ihtisasbaskanliklari@tursab.org.tr</a></strong>&nbsp;adresine başvurmaları gerekmektedir. İlgilenen &uuml;yelerimizin dikkatine &ouml;nemle duyurulur.</p> <p><strong>Saygılarımızla</strong></p> <p><strong>T&Uuml;RSAB</strong></p> <p>----------</p> <p>Resm&icirc; Gazete&#39;de yayımlanan 03.06.2018 tarihli 30440 sayılı Seyahat Acentaları Birliği Y&ouml;netmeliği&rsquo; ne g&ouml;re; İhtisas Komiteleri yerine İhtisas Birim Başkanlıkları olarak d&uuml;zenlenmiştir. Bu doğrultuda, Birliğimiz 19.06.2018 tarihinde alınan Y&ouml;netim Kurulu Kararı ile İhtisas Başkanlıklarının, tekrar yapılandırılmasına karar verilmiştir.</p> <p>İhtisas Başkanlıkları atama usul ve esasları;</p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li>İhtisas Başkanlığı &uuml;yesi olabilmek i&ccedil;in Seyahat Acentası belgesine sahip olunması,</li> <li>Başvuru tarihi itibariyle; T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği&rsquo; ne herhangi bir aidat borcunun bulunmaması veya borcunun yapılandırma işleminin tamamlamış olması,</li> <li>En fazla iki İhtisas Başkanlığına &uuml;ye olunabilmesi,</li> <li>İhtisas Başkanlıklarında y&ouml;netici olabilmek i&ccedil;in en az 5 yıl boyunca bir Seyahat Acentasını temsil ve ilzama yetkili olarak temsil ediyor olması,</li> <li>T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği&rsquo;nde resm&icirc;g&ouml;rev ihdas edilenlerin İhtisas Başkanlıklarında ayrıca y&ouml;netici olamayacakları,</li> <li>Bir İhtisas Başkanlığı&rsquo;nda y&ouml;netici olarak yer alan &uuml;yenin, başka bir İhtisas Başkanlığında y&ouml;netici olarak g&ouml;rev alamayacağı,</li> <li>Y&ouml;netmelikte yer alan Disiplin Kurulu ve Disiplin Cezaları 10. Maddenin 3. Fıkrasında yer alan cezalardan para cezası ve &uuml;st&uuml; cezalardan birini almış olması halinde İhtisas Başkanlığı &uuml;yeliklerinin d&uuml;şeceği hususlarında karar alınmıştır.</li> </ol> <p>T&uuml;m &uuml;yelerimize saygıyla duyurulur</p> <p>&nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <p><strong><u>Başvuru Bilgileri</u></strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>İsim-Soyisim:</p> </td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p>Acenta Belge Numarası:</p> </td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p>Acenta Adı:</p> </td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p>İhtisas Başkanlığı:</p> </td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p>E-posta Adresi:</p> </td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p>Cep Telefonu Numarası:</p> </td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p>İş Telefonu Numarası:</p> </td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p>Faks Numarası:</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.tursab.org.tr/dosya/17836/genel-duyuru-ihtisas-baskanliklari-basvurusu-ve-sartlari-30072018_17836_5569689.docx">Detay i&ccedil;in tıklayın</a></p> <div>&nbsp;</div> truefalseApproved2019-03-11T16:45:28.6072019-03-11T17:54:49.1530908Ağustos20180908Ağustos201819d8a460f-98c9-4588-819a-0249353f2e6dSpor Turizmi Devlet Destekleri" Lansmanı Gerçekleştirildispor-turizmi-devlet-destekleri-lansmani-gerceklestirildispor-turizmi-devlet-destekleri-lansmani-gerceklestirildiFaaliyetler2022-07-01T11:27:262022-07-01T11:27:26true1 Temmuz 2022 tarihlerinde Antalya’da "Spor Turizmi Devlet Destekleri" lansmanı gerçekleştirildi./Images/Content/9d8a460f-98c9-4588-819a-0249353f2e6d-thumb.png<p style="margin-left:24px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">1 Temmuz 2022 tarihlerinde Antalya&rsquo;da &quot;Spor Turizmi Devlet Destekleri&quot;&nbsp;lansmanı ger&ccedil;ekleştirildi. İlgili lansmanda T&Uuml;RSAB Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil YAŞACAN konuşmacı olarak yer aldı. Spor turizminin &uuml;lke turizmine ve ekonomisine katkılarını dile getiren YAŞACAN, Bisiklet Dostu Otel Sertifikası&rsquo;nın &ouml;nemini vurguladı. Bisiklet turizminin 52 milyar gibi y&uuml;ksek bir cirosunun olması ve bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.</span></span></span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T11:28:13.6970107Temmuz20220107Temmuz2022b25c273e-f95a-4627-bacb-a6acf021dd28"Bisiklet Turizminin Turizm Ekonomisine Katkısı" Konulu Panelde TÜRSAB Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil YAŞACAN Konuşmacı Olarak Yer Aldıbisiklet-turizminin-turizm-ekonomisine-katkisi-konulu-panelde-tursab-spor-turizmi-ihtisas-baskani-recep-samil-yasacan-konusmaci-olarak-yer-aldibisiklet-turizminin-turizm-ekonomisine-katkisi-konulu-panelde-tursab-spor-turizmi-ihtisas-baskani-recep-samil-yasacan-konusmaci-olarak-yer-aldiFaaliyetler2021-12-04T11:26:362021-12-04T11:26:36true02-04 Aralık 2021 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen 15. Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamında gerçekleştirilen "Bisiklet Turizminin Turizm Ekonomisine Katkısı" konulu panelde TÜRSAB Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil YAŞACAN konuşmacı olarak yer aldı./Images/Content/b25c273e-f95a-4627-bacb-a6acf021dd28-thumb.png<p style="margin-left:24px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:#212121">02-04 Aralık 2021 tarihlerinde İzmir&rsquo;de d&uuml;zenlenen 15. Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamında ger&ccedil;ekleştirilen &quot;</span><span style="color:black">Bisiklet Turizminin Turizm Ekonomisine Katkısı&quot; konulu panelde T&Uuml;RSAB Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil YAŞACAN konuşmacı olarak yer aldı.</span></span></span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T11:27:25.1330412Aralık20210412Aralık202143f403de-b81a-430c-836a-a8c798cd12a2Trabzon Sağlık ve Spor Turizmi Çalıştayı’na Katılım Sağlandıtrabzon-saglik-ve-spor-turizmi-calistayina-katilim-saglanditrabzon-saglik-ve-spor-turizmi-calistayina-katilim-saglandiFaaliyetler2021-09-15T11:25:172021-09-15T11:25:17true13-15 Eylül 2021 tarihleri arasında Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği (DOKSAD) tarafından düzenlenen Trabzon Sağlık ve Spor Turizmi Çalıştayı’na katılım sağlandı. Çalıştayda; Birliğimizi TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit KUK, TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hasan Volkan KANTARCI, TÜRSAB Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil YAŞACAN temsil etti./Images/Content/43f403de-b81a-430c-836a-a8c798cd12a2-thumb.png<p style="margin-left:24px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><strong><span style="color:black">13-15 Eyl&uuml;l 2021</span></strong><span style="color:black">&nbsp;tarihleri arasında Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği (DOKSAD)&nbsp;tarafından d&uuml;zenlenen Trabzon Sağlık ve Spor Turizmi &Ccedil;alıştayı&rsquo;na katılım sağlandı. &Ccedil;alıştayda; Birliğimizi&nbsp;T&Uuml;RSAB </span><strong><span style="color:black">Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi Hamit KUK</span></strong><strong><span style="color:black">,&nbsp;</span></strong><span style="color:black">T&Uuml;RSAB<strong> </strong></span><strong><span style="color:black">Doğu Karadeniz B&ouml;lge Temsil Kurulu Başkanı Hasan Volkan KANTARCI</span></strong><strong><span style="color:black">,&nbsp;</span></strong><span style="color:black">T&Uuml;RSAB<strong> </strong></span><strong><span style="color:black">Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil YAŞACAN</span></strong><span style="color:black"> temsil etti. </span></span></span></span></p> <p style="margin-left:24px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">T&uuml;rkiye&rsquo;nin farklı b&ouml;lgelerinden seyahat acentalarımızın katılım sağladığı &Ccedil;alıştay kapsamında, Trabzon&rsquo;un spor ve sağlık turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi ile kişi başı gelirin artmasına katkıda bulunacak &ccedil;alışmalar &uuml;zerine g&ouml;r&uuml;ş alışverişinde bulunuldu.</span></span></span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T11:26:35.1031509Eylül20211509Eylül2021a7ee1023-7b0f-45cd-91cf-669cec61eb2cSpor Turizmi İhtisas Başkanlığı Toplantısı Gerçekleştirildispor-turizmi-ihtisas-baskanligi-toplantisi-gerceklestirildispor-turizmi-ihtisas-baskanligi-toplantisi-gerceklestirildiFaaliyetler2021-04-09T11:24:262021-04-09T11:24:26true9 Nisan 2021 tarihinde Spor Turizmi İhtisas Başkanlığı toplantısı gerçekleştirildi./Images/Content/a7ee1023-7b0f-45cd-91cf-669cec61eb2c-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">9 Nisan 2021 tarihinde Spor Turizmi İhtisas Başkanlığı toplantısı ger&ccedil;ekleştirildi.</span></span></p> <p style="margin-left:72px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Toplantıda; </span></span></p> <p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Turizm sekt&ouml;r&uuml; &ccedil;alışan ve yetkililerine COVID-19 aşısı yapılması,</span></span></p> <p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">COVID-19 salgını &ouml;ncesinde b&ouml;lge b&ouml;lge projelendirilerek T&uuml;rkiye&rsquo;nin spor envanterinin &ccedil;ıkarılması amacıyla T.C. Spor Bakanlığı ile ger&ccedil;ekleştirilmesi planlanan &ldquo;Envanter &Ccedil;alışması<strong>&rdquo;</strong>nın ertelenmesi hususları g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ld&uuml;.</span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T11:25:15.3530904Nisan20210904Nisan20214

09  Ağustos 2018
İhtisas Başkanlığı Başvurusu ve Şartları
01  Temmuz 2022
Spor Turizmi Devlet Destekleri" Lansmanı Gerçekleştirildi
04  Aralık 2021
"Bisiklet Turizminin Turizm Ekonomisine Katkısı" Konulu Panelde TÜRSAB Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil YAŞACAN Konuşmacı Olarak Yer Aldı
15  Eylül 2021
Trabzon Sağlık ve Spor Turizmi Çalıştayı’na Katılım Sağlandı
09  Nisan 2021
Spor Turizmi İhtisas Başkanlığı Toplantısı Gerçekleştirildi

Üyeler
İZGE TURİZM
AHMET İLKER TÜRK
OWL TURİZM
AYHAN GÖKDEMİR
KIŞ LİGİ TURİZM
BEHİÇ KAYA
TOUREVER TRAVEL
CEM BALSUN
FIRSTMEDICALL TURİZM
CEMAL MALİK ÇELİK
ARDEMSAN TRAVEL
DENİZ ARI
ANTARES TURİZM
DİLGAN TAŞ KERTUŞ
İZMİR İZCESA TURİZM
ENGİN CEYLAN
FOLKLORİK TURİZM
FİKRİ ÖZDEMİR
XHİ TURİZM
HALUK KAYHAN
KAYNAK TURİZM
HİMMET KAYNAK
BİTOLA TRAVEL
HÜSEYİN DOĞAN KÖKÇÜ
BLUECAT TRAVEL
İBRAHİM KÖSELİÖREN
HAPPY SMİLE SEYAHAT
İSMAİL ÇİVRİLLİ
BLUE COAST TZX TRAVEL
MEHMET ALİ TUNA
FANATIC TOUR
MEHMET HAKAN ONKUR
KALENDRİS TURİZM
MEHMET HAYRİ ERGENLER
TICKET2SUN TOURISM
MEHMET OKAN KAYA
ENSARİ EFEBEY TURİZM
MUHİTTİN BAYRAK
REVİVA TURİZM
OSMAN ALTAY
AMBER TRAVEL
POLAT ORMANCI
SAYEX GLOBAL TURİZM
SONAY BAŞ
SEA ANGEL TRAVEL
TEKİN CEREN
JET EXCLUSİVE TURİZM
TEVFİK NAMAL
ZEYDE TURİZM
TOLGA METE DAĞHAN
SİENTO TRAVEL
VOLKAN İLERİ
EPOCH SEYAHAT
YAŞAR İSMET DEMİRÖZ

Spor Turizmi İhtisas BaşkanıGönül AYKOTA

E-Mail:  gonul.aykota@tursab.org.tr

TÜM HABERLER
14  Haziran  2024
TÜRSAB Heyetimizin Katılımıyla Sultanahmet Tarihi Yarımada Bölgesine Keşif Yapı...
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
Boğaziçi BTK Başkanımız Yüksel Türemez, İsviçre Ticaret Odası Derneği'nin 40. Y...
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
Trakya BTK Başkanımız Egemen Aydın, Edirne Yunanistan Konsolosu Sayın Aris Radi...
HABERİ OKU
13  Haziran  2024
Amerika, Colorado, Denver Heyeti, TÜRSAB Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Toplantısı Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Olağan Toplantısı, TÜRSAB Genel Merkezi...
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
TÜRSAB Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı, Genel Merkezimizde Gerçekleşti
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
Yönetim Kurulu Başkanımız ve DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Firuz Bağlıkaya, "DEİK Y...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
14  Haziran  2024
Kurban Bayramında Yolcu Taşıma Faaliyetlerine Yönelik Hususları Düzenleyen Baka...
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Ülke Genelinde Yaz Mevsimi Süresince Gerekl...
HABERİ OKU
13  Haziran  2024
Sağlık Turizmi Ticaret Bakanlığı Destekleri Bilgilendirme Semineri Hakkında Duy...
HABERİ OKU
13  Haziran  2024
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Bünyesinde Bulunan Saray, Köşk, Kasır, Müzele...
HABERİ OKU
12  Haziran  2024
Birliğimizin Maliki Olduğu Kütahya, Çavdarhisar’daki Gayrimenkulün Kiralanması ...
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
Saray Yeraltı Şehri'nin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olması Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
06  Haziran  2024
Seyahat Acentalarının Bilet Departmanına Yönelik Uçak Bileti Satış Personeli Ye...
HABERİ OKU
06  Haziran  2024
Uygulanacak Kanuni Faiz Oranı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU