DUYURULAR
82302de7-d75d-41ec-b254-ee1825136dedİhtisas Başkanlığı Başvurusu ve Şartlarıihtisas-baskanligi-basvurusu-ve-sartlari_17836ihtisas-baskanligi-basvurusu-ve-sartlari_17836Duyurular2018-08-09T15:27:542018-08-09T15:27:54true Değerli Üyelerimiz,          Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ger/Images/Content/1.jpg<p><strong>Değerli &Uuml;yelerimiz,</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Birliğimiz Y&ouml;netim Kurulu&rsquo;nun aldığı karar gereği; T&Uuml;RSAB 23. D&ouml;nemde aşağıda yer alan İhtisas Başkanlıkları faaliyete ge&ccedil;irilecektir.</p> <ul> <li>Incoming Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li>Dış Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li>İ&ccedil; Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li>Karayolu Ulaştırma, Taşımacılık ve Ara&ccedil; Kiralama İhtisas Başkanlığı</li> <li>K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li>Doğa, Gen&ccedil;lik, Spor ve Alternatif Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li>M.I.C.E. Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li>Sağlık Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li>Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li>Av Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li>Engelsiz Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li>Havayolu Bilet Satış İhtisas Başkanlığı</li> <li>Kruvaziyer Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>S&ouml;z konusu İhtisas Başkanlıklarında g&ouml;rev almak isteyen &uuml;yelerimizin, en ge&ccedil; 17 Ağustos 2018 Cuma g&uuml;n&uuml; Saat: 18:00&rsquo;a kadar aşağıdaki formda yer alan bilgileri doldurarak&nbsp;<strong><a href="mailto:ihtisasbaskanliklari@tursab.org.tr">ihtisasbaskanliklari@tursab.org.tr</a></strong>&nbsp;adresine başvurmaları gerekmektedir. İlgilenen &uuml;yelerimizin dikkatine &ouml;nemle duyurulur.</p> <p><strong>Saygılarımızla</strong></p> <p><strong>T&Uuml;RSAB</strong></p> <p>----------</p> <p>Resm&icirc; Gazete&#39;de yayımlanan 03.06.2018 tarihli 30440 sayılı Seyahat Acentaları Birliği Y&ouml;netmeliği&rsquo; ne g&ouml;re; İhtisas Komiteleri yerine İhtisas Birim Başkanlıkları olarak d&uuml;zenlenmiştir. Bu doğrultuda, Birliğimiz 19.06.2018 tarihinde alınan Y&ouml;netim Kurulu Kararı ile İhtisas Başkanlıklarının, tekrar yapılandırılmasına karar verilmiştir.</p> <p>İhtisas Başkanlıkları atama usul ve esasları;</p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li>İhtisas Başkanlığı &uuml;yesi olabilmek i&ccedil;in Seyahat Acentası belgesine sahip olunması,</li> <li>Başvuru tarihi itibariyle; T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği&rsquo; ne herhangi bir aidat borcunun bulunmaması veya borcunun yapılandırma işleminin tamamlamış olması,</li> <li>En fazla iki İhtisas Başkanlığına &uuml;ye olunabilmesi,</li> <li>İhtisas Başkanlıklarında y&ouml;netici olabilmek i&ccedil;in en az 5 yıl boyunca bir Seyahat Acentasını temsil ve ilzama yetkili olarak temsil ediyor olması,</li> <li>T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği&rsquo;nde resm&icirc;g&ouml;rev ihdas edilenlerin İhtisas Başkanlıklarında ayrıca y&ouml;netici olamayacakları,</li> <li>Bir İhtisas Başkanlığı&rsquo;nda y&ouml;netici olarak yer alan &uuml;yenin, başka bir İhtisas Başkanlığında y&ouml;netici olarak g&ouml;rev alamayacağı,</li> <li>Y&ouml;netmelikte yer alan Disiplin Kurulu ve Disiplin Cezaları 10. Maddenin 3. Fıkrasında yer alan cezalardan para cezası ve &uuml;st&uuml; cezalardan birini almış olması halinde İhtisas Başkanlığı &uuml;yeliklerinin d&uuml;şeceği hususlarında karar alınmıştır.</li> </ol> <p>T&uuml;m &uuml;yelerimize saygıyla duyurulur</p> <p>&nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <p><strong><u>Başvuru Bilgileri</u></strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>İsim-Soyisim:</p> </td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p>Acenta Belge Numarası:</p> </td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p>Acenta Adı:</p> </td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p>İhtisas Başkanlığı:</p> </td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p>E-posta Adresi:</p> </td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p>Cep Telefonu Numarası:</p> </td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p>İş Telefonu Numarası:</p> </td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p>Faks Numarası:</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.tursab.org.tr/dosya/17836/genel-duyuru-ihtisas-baskanliklari-basvurusu-ve-sartlari-30072018_17836_5569689.docx">Detay i&ccedil;in tıklayın</a></p> <div>&nbsp;</div> truefalseApproved2019-03-11T16:45:28.6072019-03-11T17:54:49.1530908Ağustos20180908Ağustos201819d8a460f-98c9-4588-819a-0249353f2e6dSpor Turizmi Devlet Destekleri" Lansmanı Gerçekleştirildispor-turizmi-devlet-destekleri-lansmani-gerceklestirildispor-turizmi-devlet-destekleri-lansmani-gerceklestirildiFaaliyetler2022-07-01T11:27:262022-07-01T11:27:26true1 Temmuz 2022 tarihlerinde Antalya’da "Spor Turizmi Devlet Destekleri" lansmanı gerçekleştirildi./Images/Content/9d8a460f-98c9-4588-819a-0249353f2e6d-thumb.png<p style="margin-left:24px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">1 Temmuz 2022 tarihlerinde Antalya&rsquo;da &quot;Spor Turizmi Devlet Destekleri&quot;&nbsp;lansmanı ger&ccedil;ekleştirildi. İlgili lansmanda T&Uuml;RSAB Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil YAŞACAN konuşmacı olarak yer aldı. Spor turizminin &uuml;lke turizmine ve ekonomisine katkılarını dile getiren YAŞACAN, Bisiklet Dostu Otel Sertifikası&rsquo;nın &ouml;nemini vurguladı. Bisiklet turizminin 52 milyar gibi y&uuml;ksek bir cirosunun olması ve bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.</span></span></span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T11:28:13.6970107Temmuz20220107Temmuz2022b25c273e-f95a-4627-bacb-a6acf021dd28"Bisiklet Turizminin Turizm Ekonomisine Katkısı" Konulu Panelde TÜRSAB Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil YAŞACAN Konuşmacı Olarak Yer Aldıbisiklet-turizminin-turizm-ekonomisine-katkisi-konulu-panelde-tursab-spor-turizmi-ihtisas-baskani-recep-samil-yasacan-konusmaci-olarak-yer-aldibisiklet-turizminin-turizm-ekonomisine-katkisi-konulu-panelde-tursab-spor-turizmi-ihtisas-baskani-recep-samil-yasacan-konusmaci-olarak-yer-aldiFaaliyetler2021-12-04T11:26:362021-12-04T11:26:36true02-04 Aralık 2021 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen 15. Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamında gerçekleştirilen "Bisiklet Turizminin Turizm Ekonomisine Katkısı" konulu panelde TÜRSAB Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil YAŞACAN konuşmacı olarak yer aldı./Images/Content/b25c273e-f95a-4627-bacb-a6acf021dd28-thumb.png<p style="margin-left:24px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:#212121">02-04 Aralık 2021 tarihlerinde İzmir&rsquo;de d&uuml;zenlenen 15. Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamında ger&ccedil;ekleştirilen &quot;</span><span style="color:black">Bisiklet Turizminin Turizm Ekonomisine Katkısı&quot; konulu panelde T&Uuml;RSAB Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil YAŞACAN konuşmacı olarak yer aldı.</span></span></span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T11:27:25.1330412Aralık20210412Aralık202143f403de-b81a-430c-836a-a8c798cd12a2Trabzon Sağlık ve Spor Turizmi Çalıştayı’na Katılım Sağlandıtrabzon-saglik-ve-spor-turizmi-calistayina-katilim-saglanditrabzon-saglik-ve-spor-turizmi-calistayina-katilim-saglandiFaaliyetler2021-09-15T11:25:172021-09-15T11:25:17true13-15 Eylül 2021 tarihleri arasında Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği (DOKSAD) tarafından düzenlenen Trabzon Sağlık ve Spor Turizmi Çalıştayı’na katılım sağlandı. Çalıştayda; Birliğimizi TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit KUK, TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hasan Volkan KANTARCI, TÜRSAB Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil YAŞACAN temsil etti./Images/Content/43f403de-b81a-430c-836a-a8c798cd12a2-thumb.png<p style="margin-left:24px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><strong><span style="color:black">13-15 Eyl&uuml;l 2021</span></strong><span style="color:black">&nbsp;tarihleri arasında Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği (DOKSAD)&nbsp;tarafından d&uuml;zenlenen Trabzon Sağlık ve Spor Turizmi &Ccedil;alıştayı&rsquo;na katılım sağlandı. &Ccedil;alıştayda; Birliğimizi&nbsp;T&Uuml;RSAB </span><strong><span style="color:black">Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi Hamit KUK</span></strong><strong><span style="color:black">,&nbsp;</span></strong><span style="color:black">T&Uuml;RSAB<strong> </strong></span><strong><span style="color:black">Doğu Karadeniz B&ouml;lge Temsil Kurulu Başkanı Hasan Volkan KANTARCI</span></strong><strong><span style="color:black">,&nbsp;</span></strong><span style="color:black">T&Uuml;RSAB<strong> </strong></span><strong><span style="color:black">Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil YAŞACAN</span></strong><span style="color:black"> temsil etti. </span></span></span></span></p> <p style="margin-left:24px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">T&uuml;rkiye&rsquo;nin farklı b&ouml;lgelerinden seyahat acentalarımızın katılım sağladığı &Ccedil;alıştay kapsamında, Trabzon&rsquo;un spor ve sağlık turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi ile kişi başı gelirin artmasına katkıda bulunacak &ccedil;alışmalar &uuml;zerine g&ouml;r&uuml;ş alışverişinde bulunuldu.</span></span></span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T11:26:35.1031509Eylül20211509Eylül2021a7ee1023-7b0f-45cd-91cf-669cec61eb2cSpor Turizmi İhtisas Başkanlığı Toplantısı Gerçekleştirildispor-turizmi-ihtisas-baskanligi-toplantisi-gerceklestirildispor-turizmi-ihtisas-baskanligi-toplantisi-gerceklestirildiFaaliyetler2021-04-09T11:24:262021-04-09T11:24:26true9 Nisan 2021 tarihinde Spor Turizmi İhtisas Başkanlığı toplantısı gerçekleştirildi./Images/Content/a7ee1023-7b0f-45cd-91cf-669cec61eb2c-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">9 Nisan 2021 tarihinde Spor Turizmi İhtisas Başkanlığı toplantısı ger&ccedil;ekleştirildi.</span></span></p> <p style="margin-left:72px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Toplantıda; </span></span></p> <p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Turizm sekt&ouml;r&uuml; &ccedil;alışan ve yetkililerine COVID-19 aşısı yapılması,</span></span></p> <p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">COVID-19 salgını &ouml;ncesinde b&ouml;lge b&ouml;lge projelendirilerek T&uuml;rkiye&rsquo;nin spor envanterinin &ccedil;ıkarılması amacıyla T.C. Spor Bakanlığı ile ger&ccedil;ekleştirilmesi planlanan &ldquo;Envanter &Ccedil;alışması<strong>&rdquo;</strong>nın ertelenmesi hususları g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ld&uuml;.</span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T11:25:15.3530904Nisan20210904Nisan20214

09  Ağustos 2018
İhtisas Başkanlığı Başvurusu ve Şartları
01  Temmuz 2022
Spor Turizmi Devlet Destekleri" Lansmanı Gerçekleştirildi
04  Aralık 2021
"Bisiklet Turizminin Turizm Ekonomisine Katkısı" Konulu Panelde TÜRSAB Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil YAŞACAN Konuşmacı Olarak Yer Aldı
15  Eylül 2021
Trabzon Sağlık ve Spor Turizmi Çalıştayı’na Katılım Sağlandı
09  Nisan 2021
Spor Turizmi İhtisas Başkanlığı Toplantısı Gerçekleştirildi
İhtisas Başkanı
PANENKA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
RECEP ŞAMİL YAŞACAN
İhtisas Başkan Yardımcısı
THE İSTANBUL OFFICIAL TRAVEL
MAHMUT ÖZTOP
İhtisas Başkan Yardımcısı
DEVİM TURİZM
ŞENSAL BİÇER

Üyeler
ÜÇ ADIM TURİZM
GÖNÜL AYKOTA
FOTİNOS TURİZM
GURBET YİĞİTER
HİPPO TURİZM
HÜSEYİN GÜRAY YETİŞ
WINNER'S EVENTS TURİZM
BİLGEHAN BAKIRCIOĞLU
MURAT LONG TRAVEL
BURAK UZUN
TOUREVER TRAVEL
CEM BALSUN
İSTANBUL TÜRKKAN TURİZM
CEM TÜRKKAN
İSTANBUL TÜRKKAN TURİZM
CEM TÜRKKAN
KESİT TURİZM
FERİT TURGUT
TOUREVER TRAVEL
MUSTAFA KAYA
CARTİER TURİZM
MUSTAFA KEMAL CANFEDAİ
WOS WOS TRAVEL
MUTLU ÖĞÜTGEN
AKKAR TOUR
RAMAZAN KARATAŞ
REDSEA TRAVEL
SAMET ÇEBİ
EVENT SPOR TRAVEL
SELÇUK YILMAZ
HRT TURİZM
MEHMET EMİN DURAP
CO-OPERATION TURİZM
MEHMET FATİH KIR
BAL ARISI TRAVEL AGENCY
MEHMET TÜMAY İMAMOĞLU
TRABİST TURİZM
MURAT GÜLERYÜZ
NORDEN TOUR
SEVTAP BAŞ ŞENGİL
POP EVENT TURİZM
UĞUR BOZDOĞAN
TÜM HABERLER
26  Kasım  2022
TÜRSAB 25. Olağan Genel Kurulunda Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası Gerçek...
HABERİ OKU
26  Kasım  2022
TÜRSAB 25. Olağan Genel Kurulu Devam Ediyor
HABERİ OKU
26  Kasım  2022
TÜRSAB 25. Olağan Genel Kurulu Başladı
HABERİ OKU
25  Kasım  2022
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
25  Kasım  2022
Güney Marmara Bölge Temsil Kurulumuz Kuveyt'te Gerçekleştirilen Bursa Tanıtım v...
HABERİ OKU
24  Kasım  2022
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya Özel TÜRSAB Mesleki ve Teknik Anadolu...
HABERİ OKU
23  Kasım  2022
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
22  Kasım  2022
Hatay Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aycıl ve BTK Yönetim Kurulu Üyeler...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
25  Kasım  2022
TÜRSAB 25. Olağan Genel Kurul Programı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
25  Kasım  2022
TÜRSAB 25. Olağan Genel Kurulu İçin İstanbul Havalimanlarından Sağlanacak Servi...
HABERİ OKU
24  Kasım  2022
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun
HABERİ OKU
21  Kasım  2022
Yetki Belgeleri Hakkında Önemli Duyuru
HABERİ OKU
21  Kasım  2022
‘’Sloven Günü İş Forumu’’ Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
17  Kasım  2022
Anzak Günü 2023 Gelibolu Anma Törenleri Katılımcı Online Kayıt Sistemi ve Araç ...
HABERİ OKU
15  Kasım  2022
25. Olağan Genel Kurulu Basın Akreditasyon Duyurusu
HABERİ OKU
11  Kasım  2022
Firuz Bağlıkaya ile TÜRSAB Gündemi Canlı Yayını 15 Kasım Salı | 16.00
HABERİ OKU