Avrupa Birliği Kurumları

Temel Kurumlar:

 • Avrupa Parlamentosu
 • Avrupa Birliği Konseyi
 • Konsey Dönem Başkanlığı
 • Avrupa Komisyonu
 • Avrupa Topluluğu Adalet Divanı
 • Sayıştay
 • Avrupa Ombudsmanlığı

Finansal Organlar ;

 • Avrupa Merkez Bankası
 • Avrupa Yatırım Fonu
 •  Avrupa Yatırım Bankası

Danışma Organları ;

 • Ekonomik ve Sosyal Komite
 • Bölgeler Komitesi