AB 7. Çerçeve Programı Tanıtım Forumu

TÜBİTAK tarafından , 06-07 Aralık 2006 tarihleri arasında İstanbul Hilton Otel’de, 2007-2013 yıllarını kapsayan dönemlerde gerçekleşecek olan AB 7. Çerçeve Programı’na yönelik bir tanıtım forumu düzenlendi. İki gün devam eden ve 7. çerçeve programlarının içeriğine ilişkin çeşitli bilgilerin paylaşıldığı forumun bir özeti aşağıda sunulmaktadır:

Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları Nedir?

AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği’nde araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı’dır. İlki 1984 yılında başlayan Çerçeve Programları (ÇP) çok yıllı programlar olup, kapsamı ve programa ayrılan bütçe miktarı her bir programda artış göstermektedir.

 

 

 

 

Çerçeve Programları’nın başlıca amaçları arasında, Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi  sayılabilir.

AB 7. Çerçeve Programı

1 Ocak 2007’de başlayıp 2013 yılına dek yürürlükte olacak olan 7. ÇP, tüm AB girişimlerini ortak bir çatı altında toplamayı hedefliyor.  7. ÇP, Avrupa Araştırma Alanı’nı kurmayı hedefleyen önceki Çerçeve Programı’nın başarılarını daha ileriye götürmek ve Avrupa’da bilgi temelli ekonomi ve toplumu inşa etmek üzere oluşturulmuştur.

7. ÇP, İşbirliği Özel Programı, Fikirler Özel Programı, Kişiyi Destekleme Özel Programı ve Kapasiteler Özel Programı’ndan oluşuyor. İşbirliği Özel Programı’nın içinde Sağlık, Enerji, Ulaştırma, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Çevre, Gıda, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Nanobilimler ve Uzay olmak üzere 9 tematik alan bulunmaktadır. Programlarla ilgili ayrıntılı bilgiye www.fp7.org.tr  sitesinden ulaşılabilinir.

7.ÇP’ye Kimler Katılabilir?

Çerçeve Programları’na, ulusal/uluslararası kanunlar ve AB kanunlarına göre kurulmuş tüzel ve gerçek kişiler başvurabilirler. Bu kapsamda, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri Çerçeve Programları’na katılabilirler.

7.ÇP’ye Katılabilen (Eligible) Ülkeler Hangileridir?

Herhangi bir ülkeden herhangi bir tüzel kişi 7.ÇP’ye katılabilmektedir. Ancak farklı ülke grupları için farklı katılım ve fonlama kuralları bulunmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için web sitesinden Cordis sayfası ziyaret edilebilir.  

7.ÇP’de En Az Katılımcı Sayısı Nedir?

Projelere minimum katılımcı sayısı ve aranan özellikler proje türüne göre değişmektedir. Çerçeve Programları’na yapılan tüm başvurularda aranan ana koşul, işbirliğidir. Programa dahil olan Aday ülke kuruluşları, üye ülke kuruluşları ile aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Minimum katılımcı sayısı sağlandıktan sonra projelere uluslararası örgütler ve 3. ülke kuruluşları da katılabilir.

Genel olarak, 7.ÇP projelerinde en az 3 farklı AB üyesi ülke veya asosye ülkeden en az 3 bağımsız kuruluşun yer alması gerekiyor.

Ne Tür Projeler 7. ÇP İçin Uygundur?

7. ÇP tüm projelere destek sağlamaz. İlgili alanın Çalışma Programı’nda açıkça belirtilen öncelikli alanlarda hazırlanmış, uluslararası ortaklı ve inovatif /yenilikçi) araştırma ve teknoloji geliştirme (ATG) projeleri 7.ÇP için uygundur. 7.ÇP’nin hangi proje konularını kapsadığını ve hangi projelere uygun olduğu 7 ÇP’nin web sayfasındaki ilgili tematik alan bölümleri incelenerek öğrenilebilinir.

Projelerde dikkat edilmesi gereken çeşitli hususlar bulunuyor. Özellikle projenin Avrupa odaklı olup olmadığı, proje sonuçlarının Avrupa’ya yarar sağlayıp sağlamayacağı gibi konular projenin kabul edilmesinde büyük önem taşıyor.

7.ÇP’ye Nasıl Başvurulur?

Komisyon, ilgili özel program ve çalışma programlarında belirtilen öncelikler kapsamında yılda bir veya 2 defa proje teklif çağrıları açmaktadır. Çağrılar, 7.ÇP özel bilgi kanalları, internet sayfaları, üye ve aday ülkelerde bulunan ulusal irtibat noktaları aracılığı ile duyurulmaktadır. Çağrılara programın internet sayfasından ulaşılabiliniyor.

İlk teklif çağrısı 22 Aralık 2006 tarihinde yapılacak.