“ARCHIMEDES- Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilir, Yenilikçi Akdeniz Ekonomik İşbirliği Projesi Yerel Çalışma Grubu” Konulu Toplantı

15.03.2007 Tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  ve AB İlişkiler Müdürlüğü tarafından “ARCHIMEDES- Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilir, Yenilikçi Akdeniz Ekonomik İşbirliği Projesi Yerel Çalışma Grubu” konulu toplantı İBB Kasımpaşa Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilmiş olup, Söz konusu toplantıya  Birliğimizi temsilen Avukat Efsun KIVCI katılmıştır.

Söz konusu toplantıda aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

ARCHIMEDES PROJESİ’nin : Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilir, Yenilikçi Akdeniz Ekonomik İşbirliği Projesi olduğu belirtilmiştir. 

Proje’nin:

 • Karşılıklı kamu-özel sektör ortağı kurmayı;
 • Yerel idareler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil sektör, kentsel dönüşüm, turizm ve kültürel miras kurumları arasında iyi uygulamaları arasında iyi uygulamaları ve tecrübeleri  karşılıklı aktarmayı amaçladığı belirtilmiştir.

PROJENİN GENEL HEDEFLERİNİN

 • Projede yer alan ülkeler arasında uzun süreli işbirliği sağlamak,
 • Entegre bir şehir planlama süreci için yardımlaşmayı sağlamak;
 • Kültürel mirasın ortaya çıkarılmasını, bu sayede turizmin gelişimini sağlamak olduğunu  dile getirmişlerdir.

PROJENİN ÖZEL  HEDEFLERİ olarak da,

 • Teknik metodolojik enstrümanların katılımcı şehirler arasında paylaşımını sağlama;
 • Entegre bir şehir planlama süreci için yardımlaşmayı sağlama;
 • Kültürel mirasın ortaya çıkarılmasını bu sayede turizmin gelişimini sağlama  hususları sayılmıştır.

PROJE TARAFLARI

AB Şehirleri:

 • Venedik Belediyesi (Lider)
 • Cenova ve Bordeaux Belediyeleri (Ortak)
 • Sofya Başkent Bölgesi (İştirakçi)
 • Cenova Ticaret Odası (İştirakçi)
 • Cenova Üniversitesi (İştirakçi)  olduğu belirtilmiştir.

MEDA ŞEHİRLERİ

 • İstanbul ( Eş Lider)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 • Beyrut, Oran ve El Mina Belediyeleri (Ortak)
 • Marmara ve Boğazları Belediyeleri Birliği (İştirakçi)

Söz konusu  toplam bütçenin: 734.000 Euro olduğunu, AB Hibesi olarak: 580.000 Euro olduğunu belirtmişlerdir.

ANA FAALİYETLER’in

 • SWOT Analizi, veri toplama, stratejik planlama ve katılım şeması temel alınarak, karşılıklı şehir planlama tecrübelerinin aktarılması;
 • Yerel çalışma gruplarının oluşturulması;
 • Kültürel Miras ve Ekonomik Kalkınma , Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Plan ve Turizm alanlarında çalışma gruplarının oluşturulması;
 • Şehir Planlama Kılavuzu geliştirilmesi ve pilot projelere başlanılması;
 • Pilot Projelerin 4 MEDA şehrinde geliştirilmesi hedefinde, kültürel miras ve iş olanakları oluşturma açısından tecrübelerin karşılıklı aktarılması

olduğu belirtilmiştir.

Proje’nin iki fazda icra edildiği bunların da ;

 • SWOT analizi, stratejik plan ve katılım şeması çerçevesinde AB şehirlerinin tecrübeleri aktarılacaktır ve ortak yöntem tanımlanması;
 • Pilot Proje geliştirilmesi dile getirilmiştir.

PİLOT BÖLGE’nin : EMİNÖNÜ olduğu ifade edilmiştir.

 • İstanbul’un merkezinde olan bölgenin, yoğun bir nüfusa sahip olduğu,
 • Bölgede kamusal veya özel nedenlerle pek çok tarihi eserin tahrip olduğu, bununla birlikte tarihi ve arkeolojik kayıtlarda da eksiklik bulunduğunu ifade ermişlerdir.

PİLOT PROJE GELİŞTİRİLMESİ ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara işaret edilmiştir.

 • Yerel Yönetimlerde, turizm ve kültürel miras konularında kapasite oluşturmaya yönelik seminerler;
 • Eminönü bölgesindeki anıt ve anıt külliyelerinin turizm programlarına konulmasına yönelik kültürel turizm yolculuk programı oluşturulması;
 • Gözden kaybolmakta olan eserlerin seminer, yayın ve bilgilendirme yoluyla tanıtım yapılması;
 • Turistlerin, İstanbul efsane ve destanlarının  bulunduğu tarihi bölgelere çekilebilmesi için, bunların araştırılıp yayınlanması ve turizm kılavuzlarına eklenmesi;
 • Eminönü bölgesi için doğru ve tatmin edici turizm kılavuzları hazırlanması.

PROJENİN İSTANBUL’DAKİ GÖREV DAĞILIMI

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Eş Lider): Proje koordinatörü olduğunu, İstanbul’daki faaliyetlerin yönetimi ve izlenmesinden sorumlu olduğunu, proje liderlerine faaliyetler ve mali konularda destek vereceğini belirtmişlerdir.
 • Eminönü Belediyesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde yerel faaliyetleri yürüteceklerini,
 • İl Turizm Müdürlüğü: İstanbul efsaneleri üzerinde çalışma yapacağını bildirmişlerdir.