Avrupa Adalet Divanı Kararı

Kişisel verilerin denetlenmesi ve kişisel verilerin transferi hakkındaki Avrupa Adalet Divanı Kararı

Avrupa Adalet Divanı “17 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan ve 28 Mayıs 2004’te yürürlüğe giren Kişisel verilerin denetlenmesi ve kişisel verilerin transferi üzerine ABD ve Avrupa Topluluğu arasındaki Antlaşmanın yasal zemine dayanmadığı ve mahremiyetin ihlali gerekçesiyle iptali hükmünü vermiştir.

Geçtiğimiz aylarda Başkanlığımıza ulaşan bilgiler neticesinde, ABD’ne yurt dışından gerçekleştirilen uçuşlarda, 24.01.2006 tarihinden itibaren ABD’ye gidecek, seyahatlerine oradan başlayacak veya ABD’den transit geçecek yolcuların, rezervasyon dosyalarına seyahat acentaları tarafından, yolcuya ait kişisel bilgilerin kaydedilmesinin zorunlu hale getirildiği anlaşılmıştı ve Anlaşma konusunun, Türkiye’de tatbiki halinde seyahat acentalarının iş yükü artmakla birlikte seyahat acentalarına başkaca yükümlülükler getirebileceği gerekçesiyle konu geçtiğimiz aylarda IATA toplantısı gündemine getirilmişti.

 Dolayısıyla, doğabilecek sıkıntılardan seyahat acentalarını,  korumak maksadıyla önlemler alma gereği duyulmuş ve bu hususta, Dışişleri Bakanlığı’na Türk Havayolları A.O. Genel Müdürlüğü’ne ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gereken önlemlerin alınmasının önemini bildiren gerekli yazılar gönderilmişti.

Bilindiği gibi, 11 Eylül 2001 Tarihi’nde ABD aleyhinde düzenlenen terör saldırısı nedeni ile ABD Güvenlik sistemini sorgulamış ve tedbirleri artırma yoluna gitmiştir. Alınan başlıca tedbirlerden biri de sınır güvenliğine ağırlık verme düşüncesi olmuştur. ABD’ye girişlerde kolaylık sağlanan ülke vatandaşları için de yeni düzenlemeler getirilmiş olup ABD’ye girişler sıkı kontrol altına alınmıştı.

11 Eylül saldırılarını gerekçe göstererek terörizmle mücadele için ABD yolcuların kişisel verilerine  gereksinim duyduğunu Avrupa Komisyonu’na bildirmişti.

Kişisel verilerin denetlenmesi ve kişisel verilerin transferi üzerine ABD ve Avrupa Topluluğu arasındaki Antlaşmayı 17 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Komisyonu onaylamıştı ve söz konusu antlaşmanın hükümleri 28 Mayıs 2004’te yürürlüğe girmişti. 

25 Haziran 2004 Tarihinde  mahremiyetin ihlali gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanına işbu sözleşmenin iptali için başvuruda bulunulmuştu.

Avrupa Adalet Divanı, 30 Mayıs 2006 tarihinde,  Avrupa Birliği’nin yapılan antlaşma çerçevesinde ABD’ye hava yolcularının kişisel verilerinin vermesini “mahremiyetin ihlali” olarak değerlendirdi ve hukuka ayrılık teşkil ettiği hükmüne vardı.

Adalet Divanının kararında Avrupa Komisyonu ve AB’ye üye ülkelerle ABD arasında yapılan anlaşmanın hukuki bir dayanağı olmadığını vurguladı.

Bu kararla birlikte AB’deki havayolu şirketlerinin terörizmle mücadele çerçevesinde yolcu kişisel verilerini ABD’ye bildirme zorunluluğunun yasal zemine dayanmadığı gerekçesiyle geçersiz saymıştır.

Avrupa Komisyonu’nun da anlaşmayı önümüzdeki aylarda feshetmesi beklenmektedir bunun için 90 günlük süresi bunmaktadır.

Değerli üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)