Avrupa Birliği ve Sigorta

AB’nin 2004 yılındaki genişlemesiyle, birliğe yeni ülkelerin katılması neticesinde, oluşturulması istenilen, AB tek sigorta piyasası çabalarını da zorlaştırmış ve yavaşlatmıştır. Son yıllarda AB’nin gündeminde olan sigorta hususunda başlıca konular;

Tek sigorta Piyasasında daha etkin yönetim için Avrupa Birliği sigorta mevzuatının basitleştirilmesi.

Avrupa Birliği’nde üzerinde önemle durulan ve gündemdeki önemini hiç kaybetmeyen konulardan biri de tüketicilerin korunmasıdır,

AVRUPA BİRLİĞİ MOTORLU TAŞITLAR MEVZUATI

1) Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yaklaştırılması ve bu sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkında 24 Nisan 1972 tarih ve 72/166 EEC sayılı Konsey Direktifi

2) Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yaklaştırılması hakkında 30 Aralık 1983 tarih ve 84/5/EEC sayılı İkinci Konsey Direktifi

3) Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yaklaştırılması hakkında 14 Mayıs 1990 tarih ve 90/232/EEC sayılı Üçüncü Konsey Direktifi

4) 3/239/EEC ve 88/357/EEC Direktiflerini tadil eden motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin Üye Devlet yasalarının yakınlaştırılmasına ilişkin 16 Mayıs 2000 tarih ve 2000/26/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Dördüncü Motorlu Taşıt Direktifi)

5) 73/239/EEC ve 88/357/EEC sayılı Direktifleri tadil eden motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin Üye Devlet yasalarının yakınlaştırılmasına ilişkin 16 Mayıs 2000 tarih ve 2000/26/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin 6. Maddesinin uygulanmasına ilişkin 27 Aralık 2002 tarih ve 2003/20/EC sayılı Komisyon Kararı

6) Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin denetim hakkında 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin uygulanmasına ilişkin 28 Temmuz 2003 tarih ve 2003/564/EC sayılı  Komisyon Kararı

7) Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin denetim hakkında 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin uygulanmasına ilişkin 2 Nisan 2004 tarih ve 2004/332/EC sayılı Komisyon Kararı

8) Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin 72/166/EEC, 84/5/EEC, 88/357/EEC, 90/232/EEC ve 2000/26/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktiflerini tadil eden 2005/14/EC sayılı ve 11 Mayıs 2005 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Beşinci Motorlu Taşıt Sigortası Direktifi)

2) Uluslararası Anlaşmalar Mevzuatı

1)      Avrupa Ekonomik Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu arasında yapılan hayat sigortası dışında doğrudan sigortalama ile ilgili Anlaşmanın özellikle 37, 39, 40. Maddelerinin uygulanmasına yönelik hükümlerin yer aldığı 20 Haziran 1991 tarihli 2155/91 sayılı Konsey Tüzüğü

2)      Avrupa Ekonomik Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu arasında yapılan hayat sigortası dışında doğrudan sigortalama ile ilgili Anlaşmanın sonuçlanmasına ilişkin 20 Haziran 1991 tarih ve 91/370/EEC sayılı Konsey Kararı

3)      Avrupa Ekonomik Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu arasında yapılan hayat sigortası dışında doğrudan sigortalama ile ilgili bir Anlaşma’nın uygulanmasına ilişkin 20 Haziran 1991 tarih ve 91/371/EEC sayılı Konsey Direktifi

4)      2001/776/EC: Avrupa Ekonomik Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu arasında yapılan hayat sigortası dışında doğrudan sigortalama ile ilgili Anlaşmaya İlişkin Ek ve Protokolleri tadil eden ve anlaşma taraflarının ulusal mevzuatlarının Anlaşmayla uyumlu olduğunu gösteren 18 Temmuz 2001 tarih ve 1/2001 sayılı AT-İsviçre Ortak Komitesi Kararı