Paket Tur Hakkında Çalışma Grubu Yönergesi

Berlin 10 Mayıs 2006

90/314 sayılı Yönerge

 

Avrupa Komisyonu 90/314 sayılı Yönergesinde seyahat acentaları ile tur operatörlerinin arasındaki farkı belirginleştirmektedir. Özellikle sözleşmeden doğan sorumluluğun eksiksiz ifası konusunda seyahat acentalarının değil, tur operatörlerinin sözleşmeden doğan sorumluluğu bulunduğunu ifade etmiştir.

 

Aşağıda metnin çevirisi yer almaktadır.

 

Madde 5

a) Sözleşmeden doğan sorumluluğun eksiksiz ifası

 

WGPTD  seyahat acentalarının değil, yalnızca tur operatörlerinin sözleşmeden doğan edimleri yerine getirmekle yükümlü olduğunu kabul etmiştir. Esasında, paketler üzerinde  seyahat acentalarının kalite kontrolünün kalktığı tarihten itibaren seyahat acentalarının sorumluluğu sigorta hususunda önemli problemler yaratmıştır.

 

WGPTD, servisleri sağlayan kimseye karşı tur operatörlerinin tazminat hakkının güçlendirilmesi ve aşağıda belirtilen ifade tarzına karar verdi.

 

Uygulanabilinir diğer kanun hükümleri uyarınca, bu yönergenin hiçbir düzenlemesi, bir organizatörün, diğer hizmet temin eden firmalardan, tazmin etmeye çalışmasını veya  telafi etme hakkını kısıtladığı yolunda anlaşılmamalıdır.

 

b) Sorumluluğun sınırlandırılması

 

WGPTD, Üye devletlerin tur operatörlerine Uluslararası sözleşmelere itimat etmesine izin verme mecburiyeti olmalıdır, bu mecburiyet yalnızca tazminata ilişkin olmayıp aynı zamanda sorumlulukları açısından da geçerli olmalıdır.

 

WGPTD, Topluluğun belgelerinde öngörülen  mevcut olan olası sorumluluk/tazminatın sınırlandırılmalarına itimat etmesine izin vermeleri gerektiğine de karar vermiştir.