Bilgi Edinme Merkezi İletişim Bilgileri

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve buna bağlı düzenlenen “Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”  hükümleri uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Türkiye Seyahat Acentaları (TÜRSAB) bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Merkezi kurulmuştur.

Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular 0212 2590656 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise bilgiedinme@tursab.org.tr adresine yapılabilecektir.

Elektronik posta ve faks ile yapılacak başvuruların, “Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince “Bilgi Edinme Başvurusu” formları doldurularak yapılmalıdır. Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla açıklanmış bilgi ve belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz.

Lütfen Birliğimizden talep edilen bilginin kamuya açıklanmış veya erişimi zor bir bilgi olup, olmadığını  ve aşağıda belirtilen hususlara uygun olduğunu kontrol ediniz. 

Faks yolu ile  eletronik posta yolu ile yapılacak başvurularda ayrıca gerçek kişiler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin T.C. kimlik numaraları belirtilir.

İLETİŞİM:

Adres : Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

              ( TÜRSAB )   

              Bilgi Edinme Merkezi

              Aşık Kerem Sok. No: 42

              DİKİLİTAŞ / BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

Faks     : 0-212-259-06-56

E-posta: bilgiedinme@tursab.org.tr