Hamza Bey Camii

Hamza Bey Camii, 1430 yılında Selanik’in fethinde görev alan Evrenosoğlu İsa Bey’in kızı Hafsa Hatun tarafından 1468 yılında yaptırılmış olup, camiye, Selanik’i fetheden ve 1460 yılında vefat eden Anadolu beylerbeyi Hamza Bey’in ismi verilmiştir. Selanik’te inşa edilen ilk cami olan Hamza Bey Camii, 1392 yılında genişletilmiş, ancak daha sonraki dönemlerde meydana gelen deprem ve yangınlarda hasar gördüğü için, 1620 yılında yeniden yapılmıştır. Cami, şehrin ana caddelerinden Egnatia üzerinde bulunmaktadır. Hamza Bey Camii’nin mülkiyeti 1977 yılında Yunan Kızılhaç’ına verilmiştir. 1978 yılında meydana gelen depremde ciddi hasar gören cami onarılmamış, sadece İskelelerle desteklenmiştir. Camii’nin üç tarafında çeşitli dükkanlar bulunmaktadır. Uzun yıllar faaliyet gösteren “Alkazar” sineması 1989 yılında kapatılmıştır. Selanik 1997 Avrupa Kültür Başkenti Organizasyonu tarafından caminin restorasyonu için 250 milyon Drahmi ayrılmış olmasına rağmen, “mülkiyet sorunu” sebebiyle onarımı yönünde çok az çalışma yapılmıştır.

  • Hamza Bey Camii