Merkez ve Şube Kuruluş Ücreti Değişikliği

3 Haziran 2018 tarih ve 30440 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği uyarınca, 15. madde, 2. fıkrasında belirtildiği gibi Merkez Kuruluş Bedeli ile Şube Kuruluş Bedeli eşit olarak belirlenmiştir. 
 
(2) Birlik üyeleri, ilgili yılın kayıt ücretinin yüzde beşi tutarında yıllık aidat öderler. Her yıl, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranına göre arttırılan aidatlar yıl içerisinde tahsil edilir. İlgili yıl içerisinde tahsil edilemeyen yıllık aidatlara Genel Kurul kararı ile Yönetim Kuruluna verilecek yetki kapsamında gecikme zammı uygulanır. Seyahat acentasının merkezi ile ilgili kayıt ücreti ve aidat hükümleri şubesi için de aynen uygulanır.
 
Üyelik giriş aidatı:
(A) grubu 45.148,83 Türk Lirası 
(B) grubu 45.148,83 Türk Lirası
(C) grubu 45.148,83 Türk Lirası
 
Daha önce de duyurulan işbu değişikliğin tekrar duyurulması zarureti doğmuştur.
 
Yönetmeliğin tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
 
 
  • Merkez ve Şube Kuruluş Ücreti Değişikliği