Yöre Temsil Kurulu Oluşumu ve Çalışma Esasları

3 Haziran 2018 tarih ve 30440 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin 7. Fıkrasının ( g ) bendi uyarınca Yöre Temsil Kurulları’nın görevlerinin, görev ve yetki alanlarının belirlenmesi ve aynı yönetmeliğin 14. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca Yöre Temsil Kurullarının yapacakları seçimleri ve seçimler dışındaki iş ve işlemlerde uyacakları kurallar ile ilgili olarak Birlik Yönetim Kurulu görevlendirilmiştir. 

Birliğimiz Yönetim Kurulu yönetmelik hükümlerinin uygulanması için toplanmış ve aşağıda yer alan “Yöre Temsil Kurulu Oluşumu ve Çalışma Esasları”nın Yöre Temsil Kurulları’nın oluşumu ve yapılacak seçimlerinde uygulanmasına, bu Esasların Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 7. Fıkrasının ( j ) bendi uyarınca Genel Kurula “Yöre Temsil Kurulu Yönergesi” olarak sunulmak üzere temel alınmasına karar verilmiştir.

Yöre temsil kurulu oluşumu ve çalışma esasları için tıklayın

  • Yöre Temsil Kurulu Oluşumu ve Çalışma Esasları