Avrupa Komisyonu ‘Engelsiz Turizm’ Semineri

Avrupa Birliği’nde 2007 senesi “Herkes için eşit fırsatlar Avrupa yılı” olarak ilan edildiği belirtilmiştir.

Turizm Birimi tarafından organize edilen konferansta bu konunun önemi farklı açılardan ele alınmış olup, konu hakkındaki farkındalığın arttırılması hedeflenilmiştir. 

Herşeyden önce insan haklarına dayalı “ayrımcılıkla mücadele” kapsamında düşünmek engellileri fırsat eşitliklerinden mahrum bırakmamak gerektiğini, seyahat özgürlüğünün, insanların serbest dolaşımı temel haklar ve özgürlükler katogorisinde olduğunu ve ayrıca ulaşılabilirliğin doğrudan bir hak olduğunu, engelli bireylerin her bakımdan gelişmelere ve engellilerin toplumsal hayata katılmalarının gerekliliğinin kaçınılmaz bir gerçek olduğu ve ürünlere, hizmetlere kolaylıklara ulaşma hakkı olmasının gerekliliği, herkesin boş zamanlarında gezebilmesi, tatil yapabilmesi ve eğlenebilmesinin önemli olduğu ve  çevremizdeki engelliliği insanların yarattığı ve bu engelliliğin kaldırılmasının herkese görev olarak düştüğü  ifade edilmiştir.

Engellilerin azınlık ama çok önemli ve büyük bir azınlık  olduğu belirtilirken aşağıdaki veriler verilmiştir.

Avrupa’da 46 milyona yakın fiziksel ya da zihinsel sorunu bulunan engelli yaşıyor.

Hareket zorluğu yaşayan hamile kadınlar ve 65 yaş üzeri nüfus göz önüne alındığında bu rakam 130 milyon kişiye ulaşıyor.

Bu nüfusun yaklaşık yüzde 70’i seyahat ediyor.

Bu kişilerin genellikle bir ya da birkaç kişinin refakatiyle seyahat ettikleri düşünüldüğünde Avrupa’da seyahat eden potansiyel rakam 130 milyon kişi ve bunların turizm harcaması yaklaşık 80 milyar Avro’dan fazla...

Accessible ulaşım olmadan, accessible turizmin olmasının  mümkün olmadığını, Accessible denildiği zaman konun bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini, bu doğrultuda  ulaştırmada ulaşılabilirlik, bilgi & ulaşılabilirlikte pazarlama, varılacak  yerde ulaşılabilinir altyapısının olması, Eğitim ve İstihdam konularının turizm alanında son derece önemli olduğu vurgulanmıştır.

Konunun hem büyük bir pazar olması hem de sosyal sorumluluk alanında yer alması nedeniyle AB için önemliliği ve bu konuda herkese önemli sorumluluklar düştüğü hususuna işaret edilmiştir.

Bu kapsamda, seyahat acentalarına ve tur operatörlerine de önemli görevler düştüğü, turistler için gerekli bilgilerin danışmada sağlanması, ulusal düzeyde ülkelerin çalışması ve engellilerin önündeki engeller kaldırılması gerektiği dile getirilmiştir. 

Yakın tarihe kadar çevre alanına para yatırmanın son derece önemli olduğu ve bu alana para yatırmanın çok da mümkün  olmadığını ancak artık  bu konunun önemli bir finans kaynağı olarak değerlendirmenin yerinde olacağına işaret etmişlerdir.

Ulaştırma alanında bir takım düzenlemeler getirildiğini 22 koltuklu araçlarda engelli koltuklarının yer alması gibi. İngiltere’de otobüslerin %50’sinin ulaşılabilir konumda oldukları belirtilmiştir.

İngiltere ile ilgili olarak, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yapılan yolcu otobüslerinin, tekerlikli sandalye kullanıcıları tarafından  ulaşılabilinir şekilde yapılması gerekmekte olduğu ifade edilmiştir. (bütün ulaşılabilinirlik hususunda öngörülen 35 m-58 m Euro)

(Herşeyin, tekerlikli sandalye kullanıcıları baza alınarak tartışıldığı, accessible, tekerli sandalyenin accessible turizm olarak değerlendirilemeyeceği ne kadar engelli varsa ihtiyaçları doğrultusunda, herkese uygun olabilecek nitelikte tedbirlerin alınması gerektiği söylenilmiştir.)

Havayollarında bu konuyla ilgili düzenlemelerin yapıldığı; ayrımcılık yasağı, bilgi verme ve yardımcı olma hususunda, demiryolları ile ilgili düzenlemelerin getirildiği belirtilirken,  mühendislerin ve mimarların engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevleriyle ilgili bilgilendirme ihtiyacının mevcudiyeti dile getirilmiştir.

Yapılacak düzenlemelerde Avrupa Birliği standartlarını standart olarak alınabileceğini, istihdam anlamında da Avrupa büyük katkılar sağlayacak bir alan olduğunu, gerek engellilerin gerekse engelli olmayanların da iş imkanlarının artacağını belirtmişlerdir. 

Bu alanda  dev ekonomik fırsatların olduğu önemle vurgulanmış, konuyla ilgililerin gerekli yatırımları yapması teşvik edilmek istenmiştir.

Mümkün olduğu kadar insanların ihtiyaçları masaya yatırılmasının gerekliliği belirtilmiştir.

Herkes için tasarım-mümkün olduğu kadar çok insan tarafından ulaşılabilirliğin kullanılabilinir olmasının gerekmekte olduğunu vurgulamışlardır.

Anahtar kelime : ANA GÖRÜŞ: ilgili politika alanlarıyla birlikte gerekli çalışmalar yapılmalı Avrupa Komisyonu, sosyo-ekonomik politikalarda, programlarla ve projelerle konuya özel dikkatini vermektedir.

Avrupa Birliği, Uluslar arası, ulusal ve yerel gibi  bütün kilit aktörler tabi kılınmasının gerekliliği, tabi ki turizm sektörü de.

Ulaşılabilirliğin önemli  bir ekonomik unsur ve “gerçek bir iş konusu olduğunu” bir rekabet mesele olduğunu ve yaşlanan nüfusun - yeni hedef kitle olduğunu ifade etmişlerdir.)

Ancak ulaşılabilirlik için sürenin çok uzun olduğu, mevzuata geçilmesi, yatırım vasıtası olan sektörün adaptasyonu konularının zaman isteyen süreç oldu belirtilmiştir. Dünyanın sahip olduğu değerlerin tüm insanlara açık olduğu engelleyici unsurların ortadan kaldırılmasının önemi ve ulaşılabilirlikte hakkaniyet ve ayrımcılık yapılmaksızın herkese eşit ulaşılabilinir turizm sağlanmasının çok önemli olduğu sürekli vurgulanmıştır. Yapılan bu toplantının “farkındalığın” arttırılmasına hizmet ettiği, yapılacak diğer toplantının ise “uygulanma”sının tartışılması belirtilmiştir. 

Detaylı bilgi için: http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/accessibility_conference2007.htm