11 Temmuz 2010

TÜRSAB Herkes İçin Engelsiz Turizm Komitesi

Türkiye’nin turizm potansiyelinin engelli pazarına sunduğu ürünleri,  bu alanda yaşanan sıkıntıları tespit etmek ve yerli-yabancı engelli konuklarımızın ülkemizde “engelsiz seyahat” edebilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla TÜRSAB bünyesinde 15 Haziran 2006 tarihinde “Herkes İçin Engelsiz Turizm Komitesi” oluşturuldu.

TÜRSAB Herkes İçin Engelsiz Turizm Komitesi bünyesinde, seyahat acentalarının yanı sıra engellilere yönelik hizmet veren Alternatif Yaşam Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de danışman olarak hizmet veriyor. Komite, kurulduğundan bu yana çeşitli kurum ve kuruluşlarla biraraya gelerek fikir alışverişinde bulunuyor. Çeşitli alanlardaki turistik işletmelere ve ulaştırma alanındaki bazı altyapı tesislerine, engelsiz turizm bakış açısıyla ziyaretler gerçekleştiriyor.  Bu ziyaretlerde dikkati çeken eksiklikler, önerilerle birlikte işletmelere bir rapor olarak sunuluyor.

Bu bağlamda Komite tarafından Türkiye’de seyahat etmek isteyen engellilere yönelik tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri 2007 yılında İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na birer yazı ile sunuldu. Engellilere yönelik yeterli düzeyde konaklama imkanlarının bulunmayışı, varolanların yeterli hizmeti verememeleri, tesislerin girişi, genel tuvaletler, yeme-içme ünitesi, mola noktası, temalı parklar ile eğlence merkezlerinde bedensel engellilerin kullanımına uygun düzenlemelerin yeterli düzeyde yapılmamış olması, engellilere yönelik ulaştırma olanaklarının yeterli olmaması, serbest park etme imkanları, uygun işaretlendirmelerin bulunmayışı, kaldırımların tekerlekli sandalye kullanımına uygun olmayışı gibi sorunlar, tespit edilen sıkıntılardan bazıları.

TÜRSAB’ın bu girişimleri sonucu, İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıl il valiliklerine, illeri dahilindeki belediyelerin engellilerin yaşamış oldukları sıkıntıların giderilmesi doğrultusunda çalışmalar yapması  yönünde uyarı niteliği taşıyan bir genelge gönderdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da yine Valilikler ve tüm turistik otelciler ve işletmeciler derneklerine  gönderdiği bir genelge ile bedensel engellilere ilişkin düzenlemelerin, tesislerin bünyesinde tam olarak sağlanmasını istedi.

Nitekim 2005 yılında yayımlanan 5378 sayılı Kanunun amir hükmüne göre de kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların bu kanun yürürlüğe girdiği 2005 tarihinden itibaren 7 yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmek zorunda.

İstanbul Valiliği ile Uluslararası Rehabilitasyon ve Bakım Günleri (Reha İstanbul) temsilcilerini biraraya  getiren Komite, Engellilere yönelik turizmin geliştirilmesinde şimdiye kadar en önemli ürünlerden birisi olarak ortaya çıkan “Herkes İçin Engelsiz İstanbul"  adlı rehberin oluşmasında da koordinatör rolünü üstlendi.

Basımı için Valiliğin desteğinin sağlandığı rehberin Türkçe ve İngilizce basımı tamamlanmış durumda.  İstanbul’un ulaşım kaynakları, konaklama merkezleri, müzeleri, kültür merkezleri, cami ve kiliselerine kadar, bir engellinin ihtiyaç duyabileceği birçok konuda bilgi veren bu rehber, Dusseldorf’ta düzenlenen Rehacare Fuarı’nda, Komitenin de desteklediği bir stand aracılığıyla dağıtıldı. Kendi alanında dünyanın en büyüğü olan Rehacare Fuarı’na yaklaşık 32 ülkeden 846 stand katılıyor ve 51 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.  

TÜRSAB Herkes İçin Engelsiz Turizm Komitesi, aynı zamanda Avrupa Engelsiz Turizm Ağı (ENAT) üyesi. Avrupa Komisyonu’nun da desteğiyle Haziran 2006’da, Avrupa’da engelsiz turizmi destekleyen tarafları biraraya getirmek amacıyla kurulan ENAT’ın kurucuları arasında İngiltere Turizm Örgütü Visit Britain, Yunanistan Turizm Bakanlığı, İsveç Turizm Örgütü Tourism for All Sweden, Belçika Engelsiz Uzmanları Bürosu gibi 5 Avrupa ülkesinden 9 kuruluş var. ENAT’ın şu anda yaklaşık 50 ülkeden 400 üyesi bulunuyor.