İstanbul’un Anadolu Yakasını Katman Katman Kazmak Sergisi İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde

İstanbul’un Anadolu Yakasını Katman Katman Kazmak isimli sergi 28 Temmuz-31 Aralık 2016 tarihleri arasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenecektir.

“Marmara’nın Asya kıyısı boyunca uzanan köyler, köşkler, orman ve bahçeler, öylesine sakin ve dingin ve mavi… 

Kalkedon ve yedi Prens Adası’nın en büyüğü olan Prinkipo’ya doğru uzanan, geniş düzlükteki mülayim noktacıkları andırıyorlar…”
 
Frances Elliot, Diary of an Idle Woman in Constatinople (1893)
 
Sahip olduğu zengin ve eşsiz kültürel miras ile dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, günümüzde modern bir metropol olarak çok sayıda tarihi ve arkeolojik katmana ev sahipliği yapmaktadır. Geleneksel olarak, tarihi yarımada ile ilişkilendirilen bu değerli miras, coğrafi olarak da iki farklı başkentin kentsel mekanına karşılık gelmektedir. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde başkent her iki imparatorluğun fiziki ve sembolik merkezi idi.  
 
Tarihi yarımada, geçmişin anıtsal izlerini korumaya devam ederken, her iki başkent de şehir duvarlarının ötesinde, hem Avrupa hem de Asya yakalarında banliyö oluşumları ile genişlemiştir. Bizans ve Erken Osmanlı dönemlerinde, Asya yakasında bulunan banliyöler Marmara Denizi ve Prens Adaları ile şekillenmişken, ana kara, bereketli ovalar ile bezenmiş zengin pastoral arazi, su kaynakları ve koruma kaleleri ile tanımlanmıştır.  Banliyö konutları, tarım arazileri, manastır yapıları, yollar, mezarlıklar ve küçük limanlar, Asya yakasının kendine özgü özelliklerini temsil eden yapılardır.  Bahsi geçen banliyö özelliklerinin büyük bir kısmı, İstanbul’un modern metropol yapısının genişlemesi ile yok olmuştur.  
 
Bu sergiyle, Istanbul Arkeoloji Müzeleri’nin Asya yakasında sürdürdüğü arkeolojik kazıların sonuçları ilk defa geniş kitlelere sunulmaktadır. Geç Antik’ten, Geç Bizans  ve Erken Osmanlı Dönemlerine uzanan beş farklı yerleşim  şehrin banliyölerinin zenginliğini ve çeşitliliğinin yansıtılması amacıyla seçilmiştir.  
  • İstanbul’un Anadolu Yakasını Katman Katman Kazmak Sergisi İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde