TÜRSAB Seyahat Ferdi Kaza Sigortası

Yurt Dışından Gelen Misafirler İçin ve Yurtiçi Turlarda Kullanılır.

SEYAHAT FERDİ KAZA SİGORTASI

1 GÜN 5,00
2 GÜN 7,00
7 GÜNE KADAR 14,00
15 GÜNE KADAR 21,00
21 GÜNE KADAR 32,00
30 GÜNE KADAR 47,00

 

PRİMLER NET OLUP % 5 GİDER
VERGİSİ EKLENECEKTİR.
ÖLÜM 30.000 TL
SÜREKLİ SAKATLIK 30.000 TL
TEDAVİ GİDERLERİ 3.000 TL