Bazı ülke gruplarının toplam turist sayısındaki payları

Bölge 2012 % 2013 % 2014 %
Avrupa Birliği 16.956.795 53,35 17.432.370 49,94 18.099.117 49,13
Toplam Avrupa 18.230.104 57,36 18.778.272 53,79 19.443.455 52,78
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 5.061.869 15,93 5.933.143 17,00 6.258.188 16,99
Toplam OECD 17.125.254 445,99 17.559.207 363,47 18.047.663 316,15
Asya 3.839.852 12,08 4.830.935 13,84 5.708.656 15,50
Kuzey - Güney Amerika  956.785 3,01 1.031.517 2,95 1.012.531 2,75
Afrika 713.399 2,24 807.484 2,31 888.107 2,41
TÜRKİYE TOPLAMI 31.782.832 100,00 34.910.098 100,00 36.837.900 100,00
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı