İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı

11 Temmuz 2017 Salı günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Müdürlüğü’nce düzenlenen “İstanbul iklim değişikliği” eylem planı çalıştayında 10 çalışma grubu içerisinde yer alan “Turizm, ticaret ve sosyokültürel yapı” grubunda TÜRSAB’ı temsilen TÜRSAB AKADEMİ Koordinatörü Dr. Mesut İNAN katılım sağlamıştır.       

  • İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı
  • İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı