Ayrıntılı Genel Destek Programı

Değerli üyelerimiz,

Sizlere fayda sağlayacak KOSGEB desteklerinin bulunduğu malumunuzdur. TÜRSAB olarak sizlere yardımcı olabilmek adına şu an siz değerli üyelerimizin yararlanabileceği söz konusu destekler ile ilgili genel bilgiler aşağıda yer almaktadır. Siz değerli üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Genel destek programı

PROGRAMIN AMACI

 

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK

ÜST LİMİTİ

(TL)

DESTEK ORANI (%)

1.

Bölge

2., 3., 4. Bölgeler

 1. ve 6. Bölgeler

1

Yurt içi fuar desteği (3-6 syf.)

45.000

% 50

% 60

% 70

2

Yurt dışı iş gezisi desteği (6-10 syf.)

20.000*

3

Tanıtım desteği (10-12syf.)

25.000

4

Eşleştirme desteği (12-14syf.)

30.000

5

Nitelikli eleman istihdam desteği (14-16syf.)

50.000

6

Danışmanlık desteği (16-17syf.)

22.500

7

Eğitim desteği (17-20)

20.000

8

Tasarım desteği (22-22syf.)

22.500

     

9

Belgelendirme desteği (23-24syf.)

30.000**

     

10

Bağımsız denetim desteği (25-25syf.)

15.000

     

11

Gönüllü uzmanlık desteği (25-26syf.)

15.000

 (*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**)TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.   

YURTİÇİ FUAR DESTEĞİ

Destek Verilen Unsurlar:

KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan ve katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar.

Destek üst limiti:

 • Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 150 (yüzelli) TL/m²,
 • Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 100 (yüz) TL/m²’dir.
 •  Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m²’dir.

Destekten yararlanmak isteyen işletmeler fuardan en az 3 (iş) günü öncesinden başvuru yapmalıdır. Uygulama birimi tarafından başvuru incelenip fuar başlamadan 2 (iş) günü öncesinden elektronik ortamda onaylanır. İşletmeye ayrılan alan, elektronik ortamda KOSGEB desteği kapsamına alınan toplam fuar alanından düşülür ve işletmenin KOSGEB desteği ile fuara katılımı kesinleşir.

     Destek üst limiti 45.000 TL’dir.

YURTDIŞI İŞ GEZİSİ

Hizmet Merkezleri, Meslek Kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi A Grubu seyahat acentesi belgesine sahip Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin;

 • Konaklama giderlerini,
 • Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri),
 • Yurt Dışı İş Gezisi Programı ile ilgili diğer giderlerini (tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı organizasyon giderleri) kapsar.

Yurt Dışı İş Gezisinin destek kapsamına alınabilmesi için başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı en az 10 (on) işletmenin programda yer alması gerekir. Ancak organizasyona katılacak olan tüm işletmelerin Yurt Dışı İş Gezisi Desteğinden yararlanmaları şartı yoktur.

Destek üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

TANITIM DESTEĞİ

 • Ürün kataloğu giderlerini,
 • Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini,
 •  Web/Mobil Tabanlı tanıtım giderleri kapsar.

Bu destek, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir. Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’nin bir başka işletmeden devir alınması halinde, devir işleminin Türk Patent Enstitüsü tarafından uygun bulunması gerekir.

Destek üst limiti 25.000 (yirmibeşbin) TL’dir.

EŞLEŞTİRME DESTEĞİ

İhracat yapan veya yapma potansiyeli olan işletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı;

 • Danışmanlık
 • Organizasyonel
 •  Daimi sergi alanı hizmetlerine destek verilir.

Destek üst limiti 30.000 TL’dir.

NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ

İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten yararlanabilir ve işletmede son 12 ay içinde istihdam edilmemiş olması gerekmektedir.Ayrıca, işletme sahibi veya ortakları ile istihdam edilen elemanın anne, baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez. Bu desteğin aylık üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve her bir eleman için;

 • 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için 1.500 (binbeşyüz) TL,
 • 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000 (ikibin) TL,
 • Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’dir.
 • Asgari Geçim İndirimi net ücrete dâhil edilmez.

Destek, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

Destek üst limiti 50.000 (ellibin) TL’dir.

DANIŞMANLIK DESTEĞİ

İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir.

Destek kapsamında; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşlarından hizmet alınabilir.

Danışmanlık konu başlıkları:

 • AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama
 • İş Planı Hazırlama
 • Yatırım: Fizibilitesi
 • Pazarlama ve Pazarlama Yönetimi
 • Üretim ve Üretim Yönetim Sistemi
 • İnsan Kaynakları
 • Mali İşler ve Finans
 • Dış Ticaret
 • Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri
 • Enerji Teknolojileri
 • Yeni Teknik ve Teknolojiler (AR-GE)
 • CE İşaretlemesine yönelik danışmanlık konuları
 • Çevre Dostu Ürün ve Üretim

Destek üst limiti 22.500 (yirmiikibinbeşyüz) TL’dir.

EĞİTİM DESTEĞİ

İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir. (2) TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır.

Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.

Destek üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

BELGELENDİRME DESTEĞİ


İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) kapsar.

Her bir belge için destek üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL’yi aşamaz.

Destek üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.

BAĞIMSIZ DENETİM DESTEĞİ

İşletmelerin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim hizmeti giderlerine bağımsız denetim raporunun olumlu ya da şartlı görüş içermesi durumunda destek verilir.

Destek üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.

GÖNÜLLÜ UZMANLIK DESTEĞİ

İşletmelerin, üretim, yönetim, pazarlama, insan kaynakları ve finans alanlarında ihtiyaç duydukları uzmanlıklar için Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetler ile ilgili uzmanlara ait konaklama ve ulaşım giderleri için işletmelere destek verilir. Uzmanlık hizmetine ilişkin diğer giderler destek kapsamı dışındadır.

Bu destek, işletmelere hizmet veren Gönüllü Uzmanların;

 • Konaklama giderlerini (Bir gecelik konaklama için verilecek desteğin üst limiti 100 (yüz) TL olup, verilecek hizmet süresinin 1 (bir) gece fazlasına kadar desteklenir.)
 • Ulaşım giderlerini (bulunulan şehirden, hizmet verilecek şehre yapılan yurt içi ekonomi sınıfı havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri) kapsar.

Destek üst limiti 15.000 (onbeşbin) TL’dir.

TÜRSAB KOSGEB DESTEK HATTI İRTİBATLARI

Destek Hattı            : 0212 396 14 65

Telefon:                     0212    259 84 04  Dahili: 284

Faks:                          0212 259 09 29

E-posta:                    kosgeb-destek@tursab.org.tr