Genel Destek Programı

Değerli Üyelerimiz,

Sizlere fayda sağlayacak KOSGEB desteklerinin bulunduğu malumunuzdur. TÜRSAB olarak sizlere yardımcı olabilmek adına şuan siz değerli üyelerimizin yararlanabileceği söz konusu destekler ile ilgili genel bilgiler aşağıda yer almaktadır. Siz değerli üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Genel Destek Programı

Programın Amacı

  • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
  • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
  • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.
  • Genel Destek Programının Uygulama Esasları ekte yer almaktadır. Sayfa sayıları tabloda belirtilmiştir.

http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/UE-01(14)-GENEL%20DESTEK%20PROGRAMI%20UYGULAMA%20ESASLARI%20-%20Copy%201.pdf 

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK

ÜST LİMİTİ

(TL)

DESTEK ORANI (%)

1.

Bölge

2., 3., 4. Bölgeler

  1. ve 6. Bölgeler

1

Yurt İçi Fuar Desteği (3-6 syf.)

45.000

% 50

% 60

% 70

2

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği (6-10 syf.)

20.000*

3

Tanıtım Desteği (10-12syf.)

25.000

4

Eşleştirme Desteği (12-14syf.)

30.000

5

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği (14-16syf.)

50.000

6

Danışmanlık Desteği (16-17syf.)

22.500

7

Eğitim Desteği (17-20)

20.000

8

Enerji Verimliliği Desteği (20-22syf.)

75.000

9

Tasarım Desteği (22-22syf.)

22.500

10

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği (22-23syf.)

30.000**

11

Belgelendirme Desteği (23-24syf.)

30.000**

12

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği (24-25syf.)

30.000

13

Bağımsız Denetim Desteği (25-25syf.)

15.000

14

Gönüllü Uzmanlık Desteği (25-26syf.)

15.000

15

Lojistik Desteği (26-27syf.)

40.000

(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**)TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU VE KABUL SÜRECİ

(1) Programdan yararlanmak isteyen işletmenin KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır.

(2) KOSGEB Veri Tabanında yer almak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanını doldurarak KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar. İşletme bu belgelere, işletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi, bağlı bulunduğu odadan alınmış Faaliyet Belgesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini ekleyerek Hizmet Merkezine teslim eder. İşletmelerin faaliyet konusu nedeniyle temin edemeyeceği belgeler istenmez.

(3) Hizmet Merkezi tarafından gerekli inceleme yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde elektronik ortamda uygunluk teyidi verilerek işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kaydı tamamlanır.

 (4) İşletme, güncel KOBİ Bilgi Beyannamesini her yıl Hizmet Merkezine teslim eder.

 (5) KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formu ile kayıtlı olduğu Hizmet Merkezine başvuru yapar.

(6) Hizmet Merkezi, işletmenin KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yararlandığı program sayısına, KOBİ Bilgi Beyannamesine ve KOSGEB Veri Tabanındaki aktif/pasif durumuna bakarak başvuruyu inceler. KOSGEB Veri Tabanında pasif durumda olan işletmenin başvurusu uygun bulunmaz. İnceleme sonucu işletmeye bildirilir. Başvurusu uygun bulunan işletmeden Taahhütname istenir.

 (7) Taahhütnamenin Hizmet Merkezinde kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

(8) Hizmet Merkezine ilk defa başvuruda bulunan her işletme için “Başvuru ve Uygulama Dosyası” açılır ve işletme ile ilgili her türlü belge bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyanın açılmasından sonra, Programla ilgili olarak işletmelerden alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez.

TÜRSAB KOSGEB DESTEK HATTI İRTİBATLARI


Destek Hattı:           0212 396 14 65

Telefon:                    0212   259 84 04  Dahili: 284

Faks:                         0212 259 09 29

E-posta:                    kosgeb-destek@tursab.org.tr