TÜRSAB SİZİN İÇİN VAR

TÜRSAB, bakanlık temasları ile mesleki kuralları standartlaştırmak için var!

Bu nedenle ilgili Bakanlıklarla temaslarda bulunuyor, gündeme aldığımız konular hakkında görüşmeler gerçekleştiriyoruz.

Maliye Bakanlığı Temasları

Kaçak faaliyetlerin kayıt dışılığının önlenmesine yönelik TÜRSAB olarak, Maliye Bakanlığı nezdinde girişimler gerçekleştiriyoruz. Özellikle kaçak seyahat acentalığı faaliyeti yürüten kişi ve kuruluşlar hakkında denetimler gerçekleştiriyor ve vergi kaybının önlenmesini amaçlıyoruz.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Temasları

Seyahat acentalarımızın ulaşım ve transfer faaliyetlerine hakkında turizm ulaştırmasında kullanılan araçların niteliğine göre belgelendirilmesinde yaşanan düzenleyici otorite belirsizliğini ve mevzuat karmaşasını; kamu kurum ve kuruluşlar ile resmi yazışmalar, birebir görüşmeler ve başlatılan yargı süreçleri ile gidermeyi amaçlıyoruz. 

Bu noktada;

  • Ana düzenleyici otorite olan Ulaştırma Bakanlığı ile Bakan ve Müsteşar düzeyinde toplantılar gerçekleştirilmiştir, sektörün diğer temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda, Birlik üyelerimizin turizm ulaştırmasında yaşadığı sorunlar dile getirilmiş, kapsamlı çözüm önerileri sunulmuştur.
  • Büyükşehir Belediyelerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezleri ile resmi yazışmalar ve birebir görüşmeler gerçekleştirilerek, Birlik üyeleri aleyhine gerçekleştirilen haksız denetim ve yaptırım uygulamalarının önüne geçilmiştir.
  • İstanbul ili içerisinde, Lüks Otomobil ve Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığına ilişkin, karşılanması oldukça güç ve Karayolu mevzuatına aykırı şartlar içeren, 23.11.2012 tarih, 2012/10-13 sayılı UKOME kararının iptali için Birliğimizce, İstanbul 6.İdare Mahkemesi’nde 2013/285 E. sayılı dosya ile açılan İPTAL davası neticesinde, ilgili UKOME kararı, mahkemenin 07.03.2014 tarih ve 2014/366 K. sayılı kararı ile İPTAL edilmiştir.
  • İstanbul 6.İdare Mahkemesi’nin iptal kararının gereği olarak durdurulması gereken “Lüks Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Geçici Yetki ve İzin Belgesi” uygulaması, AYNI ŞARTLARI içeren ve AYNI İSMİ taşıyan belge tanzimi öngören, dava konusu yeni UKOME kararı ile devam ettirilmek istenmiş, 27.08.2014 tarih, 2014/8-8 sayılı yeni UKOME kararının iptali için Birliğimizce, İstanbul 8.İdare Mahkemesi’nde 2014/220 E. sayılı dosya ile açılan iptal davası neticesinde, 2.UKOME kararı da, mahkemenin 26.05.2015 tarihli, 2015/1374 K. sayılı kararı ile İPTAL edilmiştir.
  • Birliğimiz tarafından açılan dava neticesinde, Danıştay 15. Daire Başkanlığı’nın 18.06.2014 tarih, 2013/187 E, 2014/5505 K. Sayılı kararı ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 8.maddesinin 1/ğ alt bendinde seyahat acentalarının otomobille taşımacılık yapabileceği yolunda düzenlemeye yer verilmeyerek eksik düzenlenmiş olmasına ilişkin kısmının ve 2. Bendindeki “ğ” ibaresinin İPTALİNE karar verilmiştir. Seyahat Acentalarının D2/B2 yetki belgesi ile karayolu taşımacılığı yapabileceğine ilişkin hükümde otomobil ile taşımacılık hususu düzenlenmediğinden dava konusu hüküm eksik bulunmuş ve bu hükmü idari para cezasına bağlayan hüküm de iptal edilmiştir. Bu noktada Seyahat Acentalarına D2/B2 yetki belgesi alma zorunluluğuna ilişkin husus ve otomobil ile gerçekleştirdikleri faaliyetlerinde karşılaştıkları denetim ve yaptırımlar da tartışmalı bir hale gelmiştir.
  • Söz konusu yargısal kazanımlar ile yetinilmemiş, yargı kararlarının gereği ve Birlik üyelerinin transfer ve ulaşım faaliyetlerinin yasal dayanaklarına ilişkin kapsamlı bilgilendirme yazıları, başta 81 il Valiliği, ülke geneli Ulaştırma Bölge Müdürlükleri, Büyükşehir Belediyeleri, İl Emniyet Müdürlükleri olmak üzere ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiş ve Seyahat Acentalarımızın söz konusu faaliyetlerinin ülke turizmine uygun bir şekilde kaliteli ve sorunsuz gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.


Sağlık Bakanlığı Temasları

Kalkınma Planı (2014-2018) öncelikli dönüşüm programları arasında yer alan “Sağlık Turizminin Geliştirilmesi” eylem planına istinaden 2015/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Söz konusu Kurul’un alt çalışma komisyonu olan “Tanıtım, Pazarlama ve Fiyatlandırma” komisyonunda TÜRSAB olarak çalışmalara katılıyoruz.