‘‘4. Dünya Eko Turizm Konferansı’’ Gerçekleştirildi

Dünya Turizm Örgütü tarafından desteklenen ve organize edilen ‘‘4. Dünya Eko Turizm Konferansı’’, 2 – 5 Eylül 2012 tarihleri arasında Güney Kore’de gerçekleştirildi.

Söz konusu kongreye Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sinan Haliç konuşmacı olarak iştirak etmiş ve ‘‘Ekoturizm’in gelişen Türk Turizmindeki yeri" isimli bir sunum gerçekleştirmiştir.