Av Turizmi İzin Belgesi Almış Seyahat Acentalarına Duyuru

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen yazı aşağıda aynen aktarılmaktadır.

2012 – 2012 av yılı av turizmi esas ve usullerinin Tablo:4.1; 4.2; 4.3 (Malatya hariç); 4.4; 4.5 ve 4.7’deki “Yabancı Avcı Kotaları”nın ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” ve “Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Tablo:5.1; 5.2; 5.3; 5.4 ve 5.5’teki muhammen avlanma ücretleriyle Bakanlığımızın bölge müdürlüklerine bağlı olan il şube müdürlüklerince yapılacaktır.

Birçok isteklinin katılımını sağlamak üzere; Sivas: 11.06.2012; Kayseri: 12.06.2012; Niğde: 13.06.2012; Konya: 14.06.2012; Isparta: 15.06.2012; Artvin: 18.06.2012; Rize: 20.06.2012; Erzurum: 21.06.2012; Erzincan: 22.06.2012; Tunceli: 22.06.2012; Adıyaman: 25.06.2012; Şanlıurfa: 26.06.2012; Adana: 27.06.2012; Mersin: 29.06.2012; Antalya: 02.07.2012; Muğla: 03.07.2012; Denizli: 04.07.2012; Afyon: 05.07.2012; Eskişehir: 09.07.2012; Ankara: 11.07.2012; Kastamonu: 12.07.2012 ve Bolu’da 13.07.2012 tarihinde ihalelerin yapılması Bakanlığımız bölge müdürlüklerine bağlı olan il şube müdürlüklerine önerilmiştir.”

Av Turizmi izin belgesi almış seyahat acentalarımıza duyurulur...