“Doğa Turizmi Eylem Planı Oluşturulması ve Sürdürülebilir Turizm” Toplantısı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü tarafından; İstanbul’un tabiata yönelik “Doğa Turizmi Eylem Planı”nın hazırlıklarına esas teşkil etmek üzere; İstanbul İlinde “Doğa Turizmi Eylem Planı Oluşturulması ve Sürdürülebilir Turizm” adı altında doğru kararlar almak, yeni açılımlar sağlamak, turizmi sürdürülebilir kılmak amacıyla, 11 Eylül 2012 Salı günü saat 14.00’da bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıya Birliğimizi temsilen TÜRSAB Doğa, Macera & Sürdürülebilir Turizm Komitesi Başkanı Erhan Saraloğlu ve Başkan Yardımcısı Gürkan Özer iştirak etmiştir.