HAC-UMRE Organizasyonu Yapan Acentalarına Duyuru

THY’den gelen UMR-001 no’lu ‘’HAC UMRE YAPAN ACENTALAR” ile ilgili duyuru aşağıda aynen aktarılmaktadır.

 28 Ocak 2013 tarihi itibaren Hac ve Umre ödemeleri için aşağıda belirtilen Banka hesapları kullanılacaktır.

Ödemelerinizin, aşağıdaki hesaplara yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini saygılarımızla bildiririz.

Döviz için:

TL İçin