Halkbank Paraf/2017 4. Çeyrek Pos Fiyatlaması

Halkbank tarafından Birliğimize iletilen yazıda; 01 Ekim – 31 Aralık tarihleri arasında uygulanacak olan Pos Fiyatlaması ile ilgili tablo ekte aynen bilgilerinize sunulmaktadır.