Anadolu Jet İç Hat Teşvik Duyurusu

Anadolu Jet’ten gelen UYG-120 no’lu ‘’Anadolu Jet İç Hat Teşviki’’ ile ilgili duyuru aşağıda aynen aktarılmaktadır . 2013 yılı Nisan - Ekim ayları dahil olmak üzere Türkiye iç hat teşvik hak edişleriniz hesaplanmış olup, Kasım 2. devre borcunuzdan mahsup edilecektir. Mahsuplaşmanın gerçekleşebilmesi için, bağlı bulunduğunuz ofisten edineceğiniz bilgi doğrultusunda Kasım ayı tarihli  fatura düzenlenmesi  ve  en geç 06.12.2013 tarihine kadar Türk Hava Yolları A.O. Erdinç Binaları Yalçın Koreş Cad. No:22 Kat:6 Güneşli / İSTANBUL adresine  gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ödemeleriniz, ilgili devre borcundan mahsup edilmeyecektir.