IATA Madrid Ofisi irtibat Bilgileri

IATA BSP Türkiye Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen uyarı yazısında;

09 Ocak 2013 Çarşamba günü itibariyle IATA’ya iletilecek tüm soru ve taleplerin Madrid’de bulunan Avrupa Servis Merkezi (Service Centre Europe) tarafından yanıtlanmaya başlanacağı bildirilmekte olup, konu ile ilgili duyurular ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Türkiye irtibatı için üyemiz acentalara Türkçe bilen bir personelin cevap vereceğini belirtir, izin, hastalık vb. gibi istisnai durumlarda yerine geçecek İlgilinin İngilizce cevap verebileceğinin bilgisini önemle dikkatlerinize sunarız.

İçerik ile ilgili dosyalar