THY’nin ’Turkish Corporate Club (TCC)’’İle İlgili Duyurusu

THY’den gelen UYG-020 no’lu ‘’Turkish Corporate Club (TCC)’’  ile ilgili duyurusu aşağıda aynen aktarılmaktadır.

Türkiye’de kurumsal müşterilere sunulmuş bulunan  ‘’Turkish Corporate Club (TCC)’’ programı 2009 Temmuz ayından itibaren uygulanmaktadır. 28.08.2012 tarihinde yayınlanan bülten ile “İndirimli ücretlerin kullanımı ve Üyeye ait olmayan biletlere tur kod girişi yapılması halinde sonuçları” hakkında duyuru yapılmıştır.  TCC programı kapsamında sağlanan avantajları program dışı kullandırıldığının tespiti halinde 2013 yılında da 28.08.2012 tarihli duyuruda belirtilen kapsamda işlem yapılacaktır.

2013 yılı Ocak ayı itibarıyla, TCC programı üye firmaların seyahat verileri titizlikle incelenmeye başlanmıştır. Bugüne kadar program şartları dışında kullanıma ilişkin bazı biletler tespit edilmiştir. Söz konusu inceleme tüm TCC üyelerini kapsayacak şekilde devam edecektir.

Buna karşın, Ortaklığımız ile işbirliğine gitmek suretiyle TCC programı kapsamında müşteriye özel indirimlerin ve tur kodların farklı şekilde kullanıldığına ilişkin bilgi ve belgeleri paylaşarak yardımcı olan acentelerimize özel bir fırsat sunulmasına karar verilmiştir. Buna göre; 28 Şubat 2013 tarihine kadar Ortaklığımıza gerekli başvurunun yapılması durumunda, 31 Aralık 2012 tarihine kadar düzenlenmiş biletler için 28.08.2012 tarihli duyurumuzda belirtilen ceza  “ilk tespitte her bilet için kullanılan indirimli ücret ile aynı ücret sınıfındaki sistem ücreti arasındaki farkın 3 katı oranında” yerine “her bilet için kullanılan indirimli ücret ile aynı ücret sınıfındaki sistem ücreti arasındaki fark + farkın %40’ı” şeklinde tatbik edilecektir. Ayrıca uygulama kapsamında elde edilen veriler TCC üyesi kurumsal müşterilerimiz ile paylaşılmayacaktır.

Kurumsal  müşteri portföyümüzün  sağlıklı olarak gelişmesine katkı sağlayacağı düşüncesi ile bahsi geçen konuda işbirliği yapacak acentelerimize teşekkür ederiz.