31 Mayıs 2016

Bilet Komitesinin 2016 Yılı Mayıs Ayı İtibariyle Faaliyet ve Bilgilendirme Raporu

TÜRK HAVA YOLLARI KONULARI ;

1- Türk Hava Yollarının “Bilet İadeleri” hakkında yayınlamış olduğu son tamim konusunda THY’ ye yazı yazılarak bu talebin fiili olarak uygulanmasının acentalar açısından uygun olmadığı belirtilmiştir, şöyleki;

  • Yolcu kimlik fotokopisi ve iletişim bilgilerinin,
  • Bilet üzerine “REFUNDED” veya “IADE EDİLMİŞTİR” ifadesi yazılarak yolcu imzasının,
  • Bilet ücretini geri almak isteyen kişi, yolcudan başka bir kişi ise; yolcunun rızasının olduğunu gösteren vekaletnamenin

 

Acenta tarafından temin edilerek muhafaza edilmesi gerektiği yönündeki uygulamanın, “On-line” bilet düzenlemesi sistemine uymadığını belirterek İTİRAZ edilmiş ve  Elektronik bilet sistemi ve anlamına uygun şekilde “iade” şartlarının belirlemeleri istenmiştir.

2- Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki  (sokağa çıkma yasağı uygulanan) acentaların ödemeleri ikili temaslar ile ötelenmesi sağlanmıştır.

3- “THY’ nin istediği indirim belgelerinin sunulmaması sebebiyle özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki acentalara uygulanan cezalar ile ilgili sorunlar hakkında THY ile görüşmeler yapılmış ve büyük anlamda sorun çözüme kavuşturulmuştur. 

4- Kasım 2015’de Antalya da yapılan Bilet Çalıştayının sonuçlarının THY ile üzerinde müzakere edileceği çalışma gurubu oluşturulmuş ve THY’na yazılı olarak iletilmiştir. Bu çalışmanın Haziran ayı içinde başlayarak 1 ay süre içinde tartışılarak sonuçlandırılması planlanmaktadır.

5- Türk Hava Yollarına Çalıştay raporu sonucunda en öne çıkan 3 madde yazılı ve sözlü olarak iletilmiş, Müzakere heyetleri oluşturana kadar bu 3 maddeye çözüm talep edilmiştir. Bu maddeler;

a. TK İnternet fiyatları ile Acenta fiyatlarının arasında fark olmaması.

b.TK nın zaman zaman yaptığı kampanyalarda ücret ve şartların sadece Call Center ve kendi ofislerinde değil , Seyahat Acentelerinde de geçerli olması.

c.Skyscannerv.b. sitelerinde uygulanan özel TK fiyatlarının TR çıkışlı olmaması,

6- THY ile “belgesi ve yetkisi olmadan uçak bileti satışı yapan kişi ve işletmelerin” faaliyetlerini önleme çerçevesinde ortak mutabakata varılmış ve şifre kullanımı ve kullandırma esasları konusunda işbirliğine varılmıştır. Acenta sözleşmelerinin “websagent” acenta protokolü ve “konsolidatör” acenta protokolleri olarak ayrılması sağlanmıştır.

7- GİB ( Gelirler İdaresi Başkanlığı) ile yapılan çalışmalarda TC vatandaşlık bilgilerinin elektronik bilete eklenmesi sağlanmıştır. Bu konuda bir tebliğ yayınlanmıştır.

8- Skyscannerve benzeri portallar ile ilgili haksız rekabet yaratan sorunlar yazılı olarak THY’ ye bildirilmiş konu hakkında detaylı bilgilendirme yapılmıştır.

9- Grup yolcular için ödenen MPD bedellerinin acentalara iadesi için THY’ ye yazı yazılmıştır. Yazımızda, mücbir sebeplerden kaynaklanan MPD bedellerinden kesinti yapılmaksızın acentalarımıza ödenmesi talep edilmiştir.

10- Yetkisiz bilet satışıfaaliyetlerin önüne geçilebilmesine basamak olacak olan ve sözleşmelerde yeniden düzenlenmesi gereken maddelerde  THY ile işbirliği yapılmaktadır. Bu sebeple   Websagent ve Konsodalite Acenta tanımlarıda ayrıştırılan sözleşmelerde gerekli hukuki ve  “cezai maddeler” de eklenmiştir.

11- THY ile E-İmza ve Mobil İmza konusunda bir çalışma yapılmıştır ve uygulamaya geçirilmesi yönünde mütabakat sağlanmıştır.  Kanunun da yakın bir gelecekte mecburi tutacağı yöntem için şimdiden tarafların işlemlerin gereğini yerine getirerek hem kanuni hemde üyelerimiz lehinde zaman kazandıracak ortak çalışma sağlandı.

12- GİB ve Sivil Havacılık ile birlikte yürütülen proje çerçevesinde TÜRSAB olarak hukuk ve Mali işler departmanlarımız ile birlikte Ankara’da iştirak ettiğimiz çalışmalarda. TC Bilgilerinin  girildiğinde yolcunun adı ve soyadı (veya Şirket Vergi Numarası girildiğinde şirketin fatura başlığı) bilete otomatik olarak çıkması sağlanmıştır. Bu yöntemin özellikle  bilet/kimlik suistimalerinin de önlemesi yanısıra, kişinin TC numarasına tanımlanmış olan, yaş, ögrenci, engelli, sporcu vs. bilgiler sebebiyle acentaların belge alma, kontrol veya bundan doğacak cezalar ile muhatap olunmaması hedeflenmiştir.

IATA KONULARI ;

13- Şubat ayından IATA tarafından Anadolu’daki acentalarına gönderilen yazıyla, YENİ kurulacak IATA acentalarla Halihazırda IATA onayını almış ancak henüz 2 yılını doldurmamış acentalarımızdan teminat mektuplarının 1 ay içinde 100.000 USD’ye artırılması istenmiştir.

Yapılan yazışmalarda öncelikle acentalarımızın cezalı duruma düşmemesi için mevcut uygulamanın süresi, Haziran sonuna ötelenmiş ancak diğer yandan da 2 Yılını henüz doldurmamış acentalarında IATA’lık haklarının halihazırda kazanılmış olduğu bu sebeplede 2 yıllık şartının gecerli olmaması gerektiği hususunda hem IATA Türkiye Ofisi hemde Yurtdışı Merkezleri nezdinde yazılı itirazlar yapılmış ve ikili görüşmeler başlamıştır. Bu konuyla ilgili olarak yeni teminat miktarının sadece yeni kurulacak acentalar için olması yönünde israrlı talebimiz sürmekte olup önümüzdeki günlerde sonuçlandırılacaktır.

14- BSP Ödeme takvimine göre “Kurban Bayramı” tatilinin son günü olan 16 Eylül Cuma’ya gelen ödeme gününün, hafta sonundan sonraki müteakip işgününe ertelenmesi için IATA ’ ya yazı yazılmış ve talebimiz iletilmiştir. İlk yazışmada refüze edilen talebimizin gerekçeleri ile tekrar yazışma yapılmış olup bu konuda gelecek OLUMLU yanıt acentalarımıza duyurulacaktır.

15- Acentalarımızın IATA ile irtibat kurmalarının zor olduğu, iletişim sorunları yaşadığı, IATA yetkililerine ulaşılamadığı yönündeki bildirimler karşısında IATA ile görüşülerek iletişimin güçlendirilmesinin sağlanmasına karar verilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Bu konuda görüşmeler devam etmekte olup yeni düzenlemeler yakın bir zamanda IATA acentalarımız ile paylaşılacaktır.  

16- BSP ödemeleri için acentalarımız lehinde rekabet yaratmak üzere Bankalar ile Ticari işbirliği yapılabilmesi için IATA/BSP ile çalışmalar yapılmaktadır. Bu konudaki ilerlemeler önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.

BİLETLEMELER İLE İLGİLİ DİĞER GENEL KONULAR;

17- Özellikle Pegasus, Atlasjet, Onurair gibi özel Havayollarının tamamına 3D uygulaması ve gerekliliği hususunda yazı yazılmış olup Acentaların Kredi kartları usulsüzlüklerine karşı korunması istenmiştir. Havayolları ile yapılan görüşmelerde Tüm Havayollarının  aynı anda söz konusu uygulamaya geçmesi halinde “3D” uygulamasının hayata geçirileceği hususunda mütabakat sağlanmıştır. Uygulamanın başlama tarihi bilahare teyid edilecektir.

18- Elektronik bilet (e-bilet) lerin faturalanması ile ilgili esasların belirlendiği VUK. 462 gereği acentalar sattıkları tüm biletlere fatura kesmek zorunda olduğundan bu hususta acentalarımız lehine her türlü çalışma yapılmış ve bu husus üyelerimize duyurulmuştur. Türsab üyesi seyahat acentalarının talebi doğrultusunda hava yolu bileti satan seyahat acentalarının önceki uygulamada sıkıntı yaşandığı bir çok kurum ve kuruluşun bilet dışında ayrıca fatura istedikleri ve bu durumda hem fatura yerine geçen bilet hem de aynı bilete ilişkin fatura düzenlemek zorunda kalındığı şeklinde başvurular olmuş ve bu konuda mevzuatın düzenlenmesi gerektiği iletilmiştir.

Bu başvuralar ve Maliye Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda 462 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile seyahat acentalarınca e-bilet satışları için fatura düzenleyebilme imkanı getirilmiştir.

462 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin ilgili bölümüne göre seyahat acentaları vasıtasıyla yapılan havayolu e-bilet satışlarında e-bilet muhteviyatını içeren  fatura düzenlenmesi konusu ihtiyaridir. İlgili genel tebliğde, seyahat acentaları tarafından e-bilet dışında ayrıca aynı işleme ilişkin bir fatura düzenleme mecburiyeti getirilmemiştir.

Bilet bedeli dışında yolcudan tahsil edilen servis bedelleri için seyahat acentalarının fatura veya yazar kasa fişi düzenleme mecburiyetleri bulunmaktadır. Seyahat Acentalarınca Birliğe iletilen başvurulardan seyahat acentalarının servis bedelleri için bilet dışında servis vs. için ayrı bir belge düzenlenmesi halinde müşteri ile karşı karşıya kalındığı ve bu nedenle bilet bedeline servis bedelini de dahil edecek şekilde tek bir fatura düzenlenmesi konusunda çalışma yapılması istenmiştir. Bu iki husus ve başvuralar dikkate alınarak e-bilet satışı yapan seyahat acentalarınca ihtiyari olarak uygulanabilecek fatura düzenlenmesinin yoluna açan 462 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.  Daha önceki uygulamadan gelen sıkıntıların çözümü maksadıyla hava yolu bileti satan seyahat acentalarının istemeleri halinde Genel Tebliğde belirlenen şekilde yolcuya e-Bilet muhteviyatını da içeren tek bir fatura düzenleyeceklerdir. Bu şekilde fatura düzenlenmesi halinde fatura bedeli tutar  600 gelir hesaplarında hasılat olarak muhasebeleştirilecektir.

19- Yetkisiz/Belgesiz seyahat acentalığı ve kaçak şifre kullanımı faaliyetlerinin önlemesine yönelik olarak çok yönlü çalışmalar başlatılmıştır.  Bu kapsamda;  Tüm GDS’ lere ve Havayollarına yazı yazılarak seri toplantılar yapılmış ve GDS lerle TEKNİK ve İDARİ anlamda tam bir işbirliği sağlanması husunda mütabakata varılmıştır. Konu GDS ler tarafından ayrıca tüm kullanıcılara da uyarı mahiyetinde sirküle edilmiştir.

Yetkisiz faaliyetlerin önüne geçilebilmeside “Statik IP” uygulaması dahil, diğer sistemlerin hayata gecirilmesi yönünde teknik çalışmalar devam etmekte ve sona yaklaşılmaktadır. Keza bu kapsamda teknik çalışmalar yanısıra idari anlamda başta THY ile yapılan işbirliği ile Websagent ve Konsodalite Acenta tanımları da ayrıştırılarak ayrı sözleşmelerde gerekli cezai yaptırımlar da eklenmiştir.

Ayrıca bu mücadele cercevesinde, Yurdışından ülkemize getirilen GDS sistemleri, Kur farkı sebebiyle Yurtdışında kestirilen ve bu sayede haksız rekabet yaratılan suistimaller, ülke dışındaki “serverlarda” sorgulananÇapraz GDS kullanımları gibi konularda aynı işbirliği ve hassasiyet çevresinde sonlandırılması yönünde çalışmalar sürdürülmekte olup bu konuda profesyonel destek de alınmaktadır.

20- TÜRSAB Sicil departmanından 2003 yılından itibaren belgesi iptal olan tüm acentaların listesi çıkartılmış, bakanlık ile kontrolü yapılmış olup bu listeler tüm HAVAYOLLARINA gönderilerek, Belge iptali olduğu halde sistemlerinde açık ŞİFRE si olan acentaların kontrolü ve geri bildirimleri istenmiştir. Bu çalışmada toplam 225 acentanın belgesi iptal olduğu halde şifresinin kullanıldığı tespit edilerek yetkileri İPTAL edilmiştir. Bundan sonra güncel listeler HAVAYOLLARI ve GDS lerle anlık olarak  paylaşılacak ve takip edilecektir.

21- A.P.J.C.(Agency Program Joint Consul) 5 Havayolu ve TÜRSAB tarafından atanan 5 IATA acentadan oluşan toplam 10 üyesi olan ve IATA ile ilgili sektörel kararların alındığı önemli bir konseydir. Burada görev yapan ve oy hakkı olan 5 TÜRSAB üyesininin tamamınında devirteslim yapılarak temsilcilerimiz yenilenmiştir.

22- Seyahat acentaları tarafından satışı yapılan ancak uçağa alınmayan yolcular (özellikle Suriye vatandaşları) ile ilgili olarak acentalarımızın mağdur olmamaları için ilgili havayolları ile yazışmalar yapılmış ve gelen yanıtlar ile dikkat edilmesi gereken hususlar acentalarımıza duyurulmuştur. Bu arada Mağdur olan ve mağduriyeti giderilemeyen acentalar tarafından açılan davalara hukuki destek verilmektedir.

23- Skyscanner v.b. internet sitesi ve portallar üzerinden yapılan bilet satışında diğer seyahat acentalarına tanınmayan özel ücret uygulaması yüzünden acentaların aleyhine haksız rekabet oluşumunun önlenmesi için “son tüketiciye” satılan biletlerdeki fahiş farkı ortadan kaldırılması ve buna göre fiyatların belirlenmesi husunda gerekli çalışma ve başvurular başlatılmış olup hassasiyetle takip edilmektedir.

24- Biletleme ile ilgili yapılan usulsüzlüklerle etkin mücadele edilmekte ve bu doğrultuda özellikle haksız rekabetin önlenmesi için hertürlü tespit, ihbar ve şüphe değerlendirilmektedir.  Usulsüzlük tespit edilen üyelerimize başta “üyelik faaliyetlerini” kapatma olmak üzere gecici olarak seyahat acentalığı faaliyetini durdurmaktayız.

Yönetim Kurulu kararı ile Disiplin kuruluna sevk edilen acentalarımızın yasal mevzuat gereği 6 aya kadar faaliyetlerinin gecici olarak durdurulması yönünde kararlar verilmektedir. Bu uygulama çerçevesinde bakanlığa bildirim yapıldığı gibi, eş zmanlı olarak Havayollarına da bildirim yapılarak rezervasyon sistemlerinin kapanması yapılmaktadır.  Acentalarımız için önemli olan bu konuya duyarlılık göstermesi ve mağduriyete sebep verecek biletleme işlemleri yapmaması ilanımızdır.