“Avrupa Konseyi Kültür Politikalarının Gözden Geçirilmesi Programı Türkiye Ulusal Kültür Politikası Taslak Metni Toplantısı” Düzenlendi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülen “Kültür Politikaları Ulusal Metni Hazırlık Çalışmaları” kapsamında, 2 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 09.30’da İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde Bakanlık yetkilileri, sektör ve üniversite temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıya, Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Başkanı Yasemin Şan iştirak etmiştir.