Nene Hatun Milli Parkı Çalıştayı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile Orman ve Su İşleri 13. BölgeMüdürlüğü tarafından; Erzurum İlinde bulunan Nene Hatun Milli Parkındaki Tabyaların işlevselleştirilerek turizme kazandırılması amacıyla, 27 - 28Kasım 2012 tarihleri arasında bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu toplantıya Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür TurizmiKomitesi Üyesi Erdal Çeri iştirak etmiştir.