İstanbul Turizm Ana Planı isimli çalışma kapsamında “Arama Konferansı” Gerçekleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan “İstanbul Turizm Ana Planı” isimli çalışma kapsamında 8-10 Haziran 2012 tarihlerinde, Sapanca-Güral Hotel’de bir arama konferansı gerçekleştirilmiştir.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Enlil ve Prof. Dr. İclal Dinçer, İBB Şehircilik Daire Başkanlığı yetkilileri ve proje ekibinin katıldığı toplantıya Birliğimizi temsilen Kültür Turizmi Komitesi Başkanı Yasemin Şan ve Başkan Yardımcısı Gülsen Kırbaş, Sağlık Turizmi Komitesi üyesi Nurdan Üstman, Demet Köse, Kongre ve Incentive Komitesi Üyesi Handan Atamer Engin iştirak etmiştir.