UNESCO’nun “Köprüler Konuşuyor” Bölgesel Etkinliği

UNESCO’nun “Kültür: Kalkınma için Köprü” programı kapsamında, UNESCO ile Balkanika Vakfı tarafından düzenlenen ve toplam 11 Balkan şehrinde devam edecek “Köprüler Konuşuyor” bölgesel etkinliğinin ilk toplantısı, 24 - 25 Kasım 2012 tarihleri arasında Edirne ilinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıya Birliğimizi temsilen TÜRSAB Boğaziçi Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Nejat Karagöz ve TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Üyesi Ali Korur iştirak etmiştir.