Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Toplantısı

T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından, 28 Eylül 2012 Cuma günü saat 10.00’da İstanbul Hilton Oteli’nde “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Toplantısı” düzenlenmiştir.

Sağlık turizmi, Eğitim, Bilişim ve Film sektörleri temsilcileri, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Akpınar ve DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı’nın konuşmalarının ardından, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan açılış konuşması gerçekleştirmiştir.

Ekonomi Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Emel Emirlioğlu, Döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi hakkında tebliği ve sağlık turizmi, eğitim, bilişim ve film sektörlerine verilen destekleri açıklayan bir sunum gerçekleştirmiştir. Sunumun ardından Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Bülent Uğur Ecevit ve sektör temsilcileri ilgili sektörler hakkında görüşlerini sunmuşlardır.

Söz konusu toplantıya Birlik Başkanımız Başaran Ulusoy, Genel Sekreter Günnur Özalp, Adana Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Nesrin Göçhan,  Sağlık Turizmi Komitesi üyelerinin yanı sıra BYK ve İhtisas Komiteleri bölümünden Neyir Seda Ütügen, Çiğdem Saygılı ile Hukuk bölümü avukatlarından Duygu Güzey ve Çağla Elhan iştirak etmiştir.