İstanbul Üniversitesi-TÜRSAB / Uluslararası Sağlık Turizmi Çalıştayı Hazırlık Toplantısı ve Rize’de Sağlık Turizmi “Sağlıklı Yaşlanma” Çalıştayı toplantısı gerçekleştirildi

1 Ağustos 2014 Cuma günü 09.00-11.00 saatleri arasında Bakırköy’de İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Rize’de Sağlık Turizmi “Sağlıklı Yaşlanma” Çalıştayı toplantısı, 11.00-13.00 saatleri arasında ise İstanbul Üniversitesi ile TÜRSAB işbirliğinde 2015 yılında gerçekleştirilmesi planlanan  “Uluslararası Sağlık Turizmi Çalıştayı” hakkında Sağlık Turizmi komitesi üyelerinin katılımlarıyla birer dizi toplantı düzenlenmiştir.

Söz konusu toplantılara; İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Rektör Yard. Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, Prof. Dr. Ahmet Kala, Prof. Dr. Halil Koyuncu, Yard. Doç.Dr. Fatih Kesmezacar, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Semra Özdemir, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Günaydın ve Sağlık Komitesi üyelerinin yanı sıra, Hukuk Departmanından Av. Duygu Güzey ile Bölgesel Yürütme Kurulları ve İhtisas Komiteleri Sorumlusu Neyir Seda Ütügen iştirak etmiştir.