Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı Toplantısı

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından; 24 Ocak 2014 Cuma günü 09.30-16.30 saatleri arasında Ankara’da 10. Kalkınma Planı programlarından olan “Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı” konusunda eylem planının hazırlanması amacıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıya Birliğimizi temsilen Genel Merkez Danışmanı Ali Rendan katılım sağlamıştır.