Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı Hakkında bir Toplantı Gerçekleştirildi

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından;  17 Ocak 2014 Cuma günü 9.30-16.30 saatleri arasında Ankara’da, 10. Kalkınma Planı içerisinde yer alan Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programıkonusunda eylem planının hazırlanması ve uygulanması gereken tedbirler hakkında dokümantasyon sağlanması amacıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

10. Kalkınma Planı kapsamında Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Program ana ve alt başlıklarının belirlendiği toplantıya Birliğimizi temsilen Avukat Okan Özcan katılım sağlamıştır.