“AB Ülkelerinde Sağlık Hukuku’nun Güncel Sorunları” Uluslararası Sempozyumu

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından; 28 Haziran 2012 tarihinde 9.30-12.30 saatleri arasında TOBB VIP Salonunda “AB Ülkelerinde Sağlık Hukukunun Güncel Sorunları” adlı uluslararası bir sempozyum gerçekleştirilmiştir.

Jean Monnet St. Etienne Üniversitesi, İstanbul Barosu ve Yeditepe Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen söz konusu sempozyumda, AB’de sağlık politikaları, Türkiye ve AB’de hasta hakları (sınır aşırı sağlık hizmetlerinde hasta hakları), AB’de sağlık ürünlerinin serbest dolaşımı, sağlık hukuku uygulamaları gibi konular uzmanlar tarafından ele alınmıştır.

Toplantıya Birliğimizi temsilen TÜRSAB Sağlık Turizmi Komitesi üyesi Betül Hekimoğlu ve TÜRSAB Hukuk Bölümü avukatlarından Duygu Güzey ile Çağla Elhan iştirak etmiştir.