Sağlık Turizmi Hukuku Kongresi Düzenleniyor

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, TÜRSAB ve TUHETO işbirliğiyle; İstanbul’da 22 - 24 Haziran 2012 tarihleri arasında, hukuki düzenlemelerin sağlık turizmini teşvik edici, ihtiyaçları karşılayıcı ve uyuşmazlıkları önleyici bir zemine oturtulması, tüm sağlık turizmi sektörünün ve faaliyetlerinin daha güvenli bir ortamda gelişmesi ve etkinleşmesi, ülke ekonomisinin daha rekabetçi ve daha güçlü bir yapıya ulaşarak bu alanda Sağlık Turizminin Uluslararası bir hal alması amacıyla bir kongre düzenlenecektir.

Sağlık Turizmi ile ilgilenen seyahat acentalarımız ayrıntılı bilgiye www.thtl.org  adresinden ulaşabilirler.