Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından; 9 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da  “SATÜRK 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı”  gerçekleştirilmiştir.

Sağlık Turizminin geleceği ile ilgili esaslar üzerine yapılan toplantıya Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Davut Günaydın katılım sağlamıştır.