T.C. Sağlık Bakanlığı / Tanıtım ve Fiyatlandırma Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından, 28 Temmuz 2015 Salı günü saat 14.00’te Ankara’da Sağlık Bakanlığı A Blok Toplantı Salonu’nda Tanıtım ve Fiyatlandırma Komisyon Toplantısı  gerçekleştirilmiştir.

Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURK) Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Hacı Ömer Tontuş’un Başkanlığında düzenlenen toplantıda; SATURK Çalışma Usul ve Esasları, Komisyonların Görevleri, Kurumsal Kimlik Değerlendirmesi, Fiyatlandırma Önerleri, Kurumsal Kimlik TURKEY logosu ile Sağlık Turizminde Tanıtım ve Markalaşma konuları görüşülmüş olup, söz konusu toplantıya Birliğimizi temsilen TÜRSAB Başkan Danışmanı Bülent Akarcalı katılım sağlamıştır.