TÜRSAB / T.C. Batman Valiliği Tarafından Sağlık Turizmine Yönelik Bir Toplantı Gerçekleştirildi

Batman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından; 26 Aralık 2014 tarihinde özel ve kamu hastanelerinin katılımlarıyla Sağlık İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen Sağlık Turizmi konulu çalıştayın sonuçlarını değerlendirmek, Batman İli’nin sağlık dinamikleri ile fikir alışverişinde bulunmak üzere; 17 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00’te Batman Valiliği’nde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Batman Valisi Azmi Çelik, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, Özel ve Kamu Hastaneleri yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda; Sağlık turizminde Batman’ın potansiyeli, bölge acentalarının Kalkınma Ajansları ve devlet teşviklerinden faydalanma yolları, Irak, İran ve bölge sınır kapılarından ülkeye sağlık turizmi kapsamında giriş yapacak hastalara vize kolaylığı sağlanması konularıyla birlikte Batman’ın sağlık turizmine kazandırılmasına yönelik görüş ve öneriler paylaşılmıştır. 

Söz konusu toplantıya Birliğimizi temsilen Sağlık Turizmi Komitesi’nden Sorumlu Başkan Danışmanı Bülent Akarcalı ile Sağlık Turizmi Komitesi Başkan Yardımcısı Enver Afanyalı katılım sağlamıştır.

  • TÜRSAB / T.C. Batman Valiliği Tarafından Sağlık Turizmine Yönelik Bir Toplantı Gerçekleştirildi
  • TÜRSAB / T.C. Batman Valiliği Tarafından Sağlık Turizmine Yönelik Bir Toplantı Gerçekleştirildi
  • TÜRSAB / T.C. Batman Valiliği Tarafından Sağlık Turizmine Yönelik Bir Toplantı Gerçekleştirildi