1 Haziran 2012

Av Turizmi İzin Belgesi Almış Seyahat Acentalarına Duyuru

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen yazı aşağıda aynen aktarılmaktadır.

2012 – 2012 av yılı av turizmi esas ve usullerinin Tablo:4.1; 4.2; 4.3 (Malatya hariç); 4.4; 4.5 ve 4.7’deki “Yabancı Avcı Kotaları”nın ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” ve “Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Tablo:5.1; 5.2; 5.3; 5.4 ve 5.5’teki muhammen avlanma ücretleriyle Bakanlığımızın bölge müdürlüklerine bağlı olan il şube müdürlüklerince yapılacaktır.

Birçok isteklinin katılımını sağlamak üzere; Sivas: 11.06.2012; Kayseri: 12.06.2012; Niğde: 13.06.2012; Konya: 14.06.2012; Isparta: 15.06.2012; Artvin: 18.06.2012; Rize: 20.06.2012; Erzurum: 21.06.2012; Erzincan: 22.06.2012; Tunceli: 22.06.2012; Adıyaman: 25.06.2012; Şanlıurfa: 26.06.2012; Adana: 27.06.2012; Mersin: 29.06.2012; Antalya: 02.07.2012; Muğla: 03.07.2012; Denizli: 04.07.2012; Afyon: 05.07.2012; Eskişehir: 09.07.2012; Ankara: 11.07.2012; Kastamonu: 12.07.2012 ve Bolu’da 13.07.2012 tarihinde ihalelerin yapılması Bakanlığımız bölge müdürlüklerine bağlı olan il şube müdürlüklerine önerilmiştir.”

Av Turizmi izin belgesi almış seyahat acentalarımıza duyurulur...