4 Mart 2013

İstanbul’da “Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi ve Eylem Planı” Toplantısı Gerçekleştirildi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 27 Şubat 2013 saat 10:00’da Taksim Talimhane Lares Park Otel ‘de “Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayalı Turizm Strateji ve Eylem Planı’’ toplantısı düzenlenmiştir.

Söz konusu toplantıya Birliğimizi temsilen TÜRSAB Yönetim Kurulu  Sayman üyesi Sinan Haliç iştirak etmiştir.