2 Mayıs 2014

E-Turizm (E-Ticaret) Nedir

E-Turizm (E-Ticaret) Nedir ?

E-ticaret online ortamda yapılan (internet üzerinden veya özel ağlar üzerinden) yapılan tüm ticari faaliyetlere verilen genel addır. E-ticaret işletmeler-tüketiciler arasında olabileceği gibi işletmeler-işletmeler arasında da olabilir. Bunlardan birincisi B2C diğeri B2B e-ticaret olarak adlandırılır.

E-turizm ise turizm, konaklama, seyahat, ağırlama sektörlerindeki tüm ticari ve operasyonel faaliyetlerin dijital ortama aktarılmasını içine alan ve sonucunda değer zinciri içindeki tüm paydaşların etkinliğini ve verimliliğini arttıran yeni bir iş yapış biçimidir.

Bir başka deyişle E-turizm bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm turizm sektörüne, paydaşlarına ve nihai tüketicinin turizm deneyimine uygulanmasıdır diyebiliriz.

 

E-Turizm (E-Ticaret) Nasıl Yapılır?

Turizm sektöründe tüketici talebi giderek daha çok online ortama (internet) kaymaktadır. Bunun sebebi tüketicilerin birçok alternatif arasından inceleme, paylaşma, karşılaştırma yapma, yorum yapma ve direkt satınalma imkanlarının online ortamda çok daha kolay gerçekleşebilmesindendir. Yani online ortamda bilgiye ulaşımın kolaylaşması sonucunda tüketicinin kendisi için en uygun alternatifi bulma ve karar verme süreci kısalmaktadır.  

Tüketicilerin davranışlarının değişmesi sonucu tüm sektör paydaşları (tur operatörleri, havayolları, acentalar, oteller vb.) kendi içlerinde gerek süreçlerini hızlandırmak ve verimliliği arttırmak gerekse kendi ürünlerini tüketicilere en optimum şekilde sunmak amacı ile e-turizmi benimsemişlerdir.

E-turizmi E-ticarette olduğu gibi 2’ye ayırmak mümkündür. Örneğin acenta ve alt-acentaları arasındaki kullanıcı adı ve şifre ile girilebilen rezervasyon sistemleri B2B tarafta yer almaktadır. Diğer yanda ise örneğin havayollarının direkt tüketiciye uçak bileti satışlarını gerçekleştirdiği herkese açık web sitelerini B2C’ye örnek olarak verebiliriz.

Her durumda ister B2B ister B2C tarafında olsun E-turizm’in olmazsa olmazı bir web sitesidir. Turizmde faaliyet gösteren her şirketin bir web sitesi olmalıdır. Bu web sitesi elbette şirketin ihtiyaçlarına göre değişik fonksiyonlar içerebilir.

Örneğin satışlarını klasik kanallardan yapsa bile bir otelin web sitesinin olması misafirlerini bilgilendirme ve güven yaratma anlamında çok faydalı olacaktır.

Diğer yandan alt acentaları vasıtası ile tur satışı yapan bir acentanın ise operasyonu hızlandırmak, doğru ve güncel bilgi akışını sağlamak ve süreçleri optimize etmek için muhakkak bir rezervasyon web sitesi olması gerekmektedir.

Alt-acenta mantığı ile çalışmayan, tüketicilere direkt satış yapan ve birçok acentanın ürününü toplayıcı mantığı ile sergileyen tatil.com, tatilsepeti.com ve gruppal.com gibi sitelerin ise zaten başından beri en önemli varlıkları web siteleri olmuştur.

Web sitemizi oluştururken veya yenilerken dikkat etmemiz gereken en önemli konu hangi konuda faaliyet gösteriyorsak ona uygun yapıda bir site oluşturmamız ve en önemlisi müşterilerimizin ihtiyaç ve isteklerine göre hareket etmemizdir.

Örneğin bugün hemen hemen tüm otellerin bir web sitesi olmakla beraber bu sitelerin çoğu sadece bilgi vermek ve tanıtım yapmak amaçlıdır. Otel web sitelerinin pek azında online rezervasyon imkanı verilmektedir. Direkt oda rezervasyonu veya satışı “booking.com” veya benzeri siteler üzerinden olmaktadır. Bunun sebebi her otelin teknik olarak kendi online rezervasyon sistemini oluşturabilse bile tüketicilerin bunlara az rağbet etmesidir. Tüketiciler birçok oteli aynı anda karşılaştırabilecekleri platformları tercih etmektedirler. Dolayısı ile otellerin kendi web sitelerinden online satış yapmaya çalışmak yerine bu tarz platformları kullanmaları E-turizmin diğer bir boyutu ve ticari gerekliliğidir.

E-turizmin olmazsa olmazı web sitemizi yaparken veya yenilerken bunları göz önünde bulundurmamız gerekecektir.

Bu hususta sitelerin bir takım özelliklere sahip olması faydalı olacaktır. Sitelerin, öncelikle çok yönlü ve kolay bir menüye sahip olması, dolaşımda ve aranan bilgiye ulaşmada kolaylık sağlaması önemlidir. İkinci olarak hedef kitle ve bireylere yönelik yeterli sayıda dil seçeneklerinin bulunması gerekir. (Yurtdışına hitap eden siteler için)

Diğer taraftan sadece tanıtım amaçlı (broşür web sitesi) olan birçok işletmenin E-turizmden çok büyük paralar kazandığı aşikardır. Bunun sebebi işin web sitesinin çok ötesinde birde satış boyutunun bulunmasıdır.

Neyi kendimizin satacağı neyin dijital kanallar üzerinden iş ortaklarımızla beraber satılacağının kararının verilmesi çok kritiktir. Burada gerçekçi olmak ve tüketicilerin tercih ettikleri kanalları belirlemek çok önemlidir. “Herşeyi ben satarım” mantığı dijital dünyada çok işlememekte ve karşılıklı işbirliğine dayanan ekosistem satış modelleri daha fazla rağbet görmektedir.

Doğru satış kanalları üzerinden ürünlerimizi tüketicilere sunmak boş yere zaman, para ve enerji kayıplarını önleyecek, işimizi daha hızlı büyütmemize yardımcı olacaktır.

Örneğin acentaların kendi özel müşterileri dışında daha geniş kitlelere ulaşma çabalarını kendi web siteleri yerine birçok acenta ile çalışan ve büyük kitlelere ulaşan platformlar üzerinden gerçekleştirmeleri daha verimli sonuçlar verecektir.  

İnternet üzerinden kullanılabilecek diğer önemli araç Dünya’da son yıllarda önemi artan ve olağan üstü bir gelişim gösteren sosyal medyadır. Sosyal medya kültür ve turizm tanıtımında

Başvurulabilecek en yeni araçlardan birisidir. Bu araç; sosyal ağlar, multimedya paylaşım, profesyonel ağlar, bloglar, forumlar, mikro bloglar, anlık mesajlaşma ortamları, şikâyet ve öneri paylaşım ortamları, elektronik posta (e-mail) grupları şeklinde birçok ana başlıktan oluşmaktadır. Son zamanlarda sosyal medyanın gücü konusunda birçok araştırmalar yapılmış ve kanaatler oluşturulmuştur. Sosyal medya; internetin geldiği en son iletişim ve paylaşım ortamıdır. Sahip olduğu potansiyel bakımından dünyada neredeyse tüm ülke, kişi, işletme ve markalar bu alanda kendilerini tanıtmaya ve sahip oldukları değerleri insanların ilgisine sunmaya çalışmaktadır

Sosyal medya dediğimiz internet sitelerinden dünya üzerinde en fazla kullanıcı sayısına sahip olan facebook başta olmak üzere twitter vb. sosyal medya alanlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken birtakım noktalar bulunmaktadır. Bu paylaşım alanlarında yapılan tanıtımlar bir çok açıdan etkin olabileceği gibi herhangi bir stratejinin bulunmadığı durumlarda çok kaygan ve keyifsiz olabilmektedir. Bu gibi durumlarda sosyal medya yönetimi için profesyonel yardım almanın faydası söz konusu riskleri en aza indirecektir.

E-turizm (İnternet ve teknoloji), bireyler ve kurumlar için büyük öneme sahiptir. Kültürel ve turistik değerlerimizi tanıtmak için internet ve bilişim teknolojisi gibi daha esnek/etkin/ekonomik yöntemlere başvurmak çağımızın ihtiyacıdır.

Organizasyon      : 21. Dönem E-Turizm Komite Yönetimi

Hazırlayan           : Mehmet Can KORUYAN

Acente Adı           : GRUPPAL (TATİL GRUPPAL)

İletişim Bilgileri   : info@gruppal.com

Telefon              : 0212 234 20 10