13 Ocak 2017

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Seçimi

Sayın Üyemiz,

Malumlarınız olduğu üzere;  bölge ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ve yerinde hizmet verilmesinin kolaylaştırılması amacıyla oluşturulan Bölgesel Yürütme Kurulları, TÜRSAB İç Tüzüğü ve TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurullarının Seçimi ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği hükümleri uyarınca kendi bölgelerinde gerçekleştirilecek seçimle oluşturulmaktadır.    

İç Tüzüğümüzün 51., 77. ve 85. maddeleri ile TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurullarının Seçimi İle Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin, “Bölgesel Kurul Toplantısı ve Seçimler” başlığı altında yer alan 5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14. maddeleri gereğince seçim gündemli KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESEL KURUL toplantısı 21.01.2017 Cumartesi günü saat 15.00’da Erzurum Palandöken -Palan Otel Divan Salonu’nda  gerçekleştirilecektir.

TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurullarının Seçimi ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 8. Maddesi gereği Bölgesel Kurul’da Seyahat Acentalarının merkez ve şubeleri imzaya yetkili sahip, müdür veya ortak tarafından temsil edilir ve temsil yetkisi bulunan kişinin resimli resmi kimliğini ibraz etmesi zorunludur.

Birliğimiz kayıtlarında mevcut olmayan temsile yetkili kişilerin, temsil yetkilerini belgeleyen Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirkülerini veya yetkilendirilen kişinin merkez veya şubede temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir şirket karar defterinde alınan kararın noter tasdikli örneğini ya da karar defterini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yine söz konusu yönetmeliğin 9. maddesi çerçevesinde; İç Tüzüğün 14. Maddesi gereği 1 kişi Bölgesel Kurul’da yapılacak BYK seçimlerinde yalnızca 1 Acentayı temsil edebilir. Bölgesel kurulda oy kullanacak kişinin bizzat katılması gerekli olup vekalet kabul edilmez.

Bu çerçevede; seçim gündemli Bölgesel Kurul toplantısına katılmanızı önemle rica ederiz.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

  • Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Seçimi