16 Eylül 2013

2014 Yılı Yurtdışı Turizm İhtisas Fuarları / ÖNEMLİ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen 2014 Yılı Turizm İhtisas Fuarları konulu yazı aşağıda aynen dikkatinize sunulmuş olup, 2014 yılında Bakanlıkça iştirak edilecek fuarlara ilişkin liste ile Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşeliklerinin irtibat bilgileri ekte yer almaktadır. İlgilenen üyelerimize önemle duyurulur.

“Ülkemizin sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin etkili ve geniş bir şekilde tanıtılması ve uluslararası turizm pazarındaki payımızın arttırılması amacıyla, katılmakta olduğumuz uluslararası turizm ihtisas fuarlarında, Bakanlığımızca gerçekleştirilmekte olan reklam kampanyalarında olduğu gibi özellikle destinasyonların ön plana çıkartılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2014 yılında katılınacak olan uluslararası turizm fuarlarına ilişkin liste ile Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşeliklerimizin irtibat bilgileri Bakanlığımız Tanıtma Genel Müdürlüğünün web sitesinde (http://www.tanitma.gov.tr)  yer  almaktadır.

Kültür ve Tanıtma Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimiz aracılığıyla 2014 yılında iştirak edilecek fuarlara, Bakanlığımızca kiralanan standlarda katılmak isteyen sektör kuruluşlarına yer verilecek olup, kamu/özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilecek uluslararası turizm ihtisas fuarlarına katılınmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir.

 

  1. Fuar listesinde yer alan büyük fuarlar ile stand büyüklükleri uygun fuarlarda bölgesel tanıtıma (destinasyon tanıtımı) yönelik olarak destinasyonları temsilen katılacak olan sektör kuruluşları için yer ayrılacaktır. Ayrıca Bakanlığımız standlarında yer almak suretiyle bağımsız olarak katılmak isteyen işletmelere (acenta, otel, tur operatörü vb) stand büyüklüğünün elverdiği ölçüde fuar sırasında yürütülecek çeşitli aktivitelerin/hizmetlerin (enformasyon memuru, kokteyl, gösteri, ikram vb.) ücretlerinin üstlenilmesi veya katkıda bulunmalarının karşılığında bağımsız yerler verilecektir.
  2. Bölge standlarında (resepsiyon ünitelerinde) yer alacak sektör       kuruluşlarınca;

a)   Fuarlarda tanıtım amaçlı dağıtılmak üzere turistik merkezlerin veya bölgelerin katalog, broşür, CD, hediyelik eşya vb. tanıtım materyallerinin hazırlanması,

b)   Resepsiyon ünitelerinin her birinde bölge destinasyonlarını tanıyan ve ilgili ülkenin dilini bilen en az iki profesyonel turist rehberinin görevlendirilmesi,

 3. Fuarlar süresince yapılması düşünülen ikram, kokteyl, gösteri vb etkinlikler için sektör kuruluşlarının ilgili Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşeliklerimize 60 (altmış) gün önceden başvurmaları gerekmektedir.

4. Bakanlığımız standlarında imkanlar ölçüsünde seyahat acentalarını temsilen TÜRSAB’a ayrı stand tahsis edilecek olup, bu standların organizasyonları ve yapılması gereken aktiviteler TÜRSAB’ın (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

5. Fuar listesinde yer alan incentive ve kongre turizmine yönelik ihtisas fuarları olan (EIBTM Barcelona, The Gulf Incentive Business (GIBTM), Meeting and Incentives London, IMEX Frankfurt, (Las Vegas) IMEX Amerika) olan ve bu konuda uzmanlaşmış seyahat acentası ile otellerin yer alması önem taşıdığndan bu fuarlara katılacak işletmelerin belirlenmesi ve standlarda yer verilmesi işlemi ilgili Müşavirlik / Ataşeliklerimizin sorumluluğunda, Ankara, Antalya ve İzmir Kongre  ve Ziyaretçi Büroları ile birlikte İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) tarafından yapılacak, ancak sadece İstanbul’un tanıtımına yönelik kuruluşlara değil, bu konuda faaliyet gösteren Türkiye’deki tüm sektör kuruluşlarına da standlarımızda yer verilmesine özen gösterilecektir. Bu fuarlara katılacak kuruluşların İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’na (ICVB) başvurmaları ve bu kuruluş tarafından katılımcıların Bakanlığımıza ve ilgili Müşavirlik /Ataşeliklerimize bildirilmesi gerekmektedir.

6. Fuar takviminde yer alan deniz turizmine yönelik ihtisas fuarları olan Düsseldorf Yatçılık, Paris Denizcilik ve Kieler Woche Yatçılık Fuarlarında bu konuda ihtisaslaşmış kuruluşların yer alması önem taşıdığından, bu fuarlara katılacak sektör kuruluşlarımızın belirlenmesi ve standlarımızda yer verilmesi işlemleri ilgili Müşavirlik/ Ataşeliklerimizin sorumluluğunda istemeleri halinde Deniz Ticaret Odaları ve Türkiye Su Sporları Federasyonu ile birlikte organize edilecektir.  

7. Deniz turizmi ve kongre-incentive faaliyetlerine yönelik bu fuarlara katılacak sektör kuruluşlarımızın İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu,  Deniz Ticaret Odaları ve Türkiye Su Sporları Federasyonu’nun (TSSF)   sorumluluğunda tanıtıcı yayın, katalog, broşür, afiş, CD, hediyelik eşya vb. materyallerin hazırlanması ve dağıtımının sağlanması gerekmektedir.

8. Standlarımızda bağımsız yer almak suretiyle katılacak işletme ve kuruluşlarla ilgili olarak;                                     

a)   Bağımsız olarak yer almak suretiyle katılmak isteyen işletmelerin doğrudan ilgili Müşavirlik/Ataşeliklerimize başvurmaları gerekmektedir.

b)   İlgili Müşavirlik/Ataşeliklerimiz, fuar sırasında yürütülecek çeşitli aktivitelerin/hizmetlerin (enformasyon memuru, kokteyl, gösteri, ikram vb.) üstlenilmesi veya katkıda bulunmaları karşılığında bağımsız olarak yer almak isteyen işletmelere yer tahsis edebilecektir. Fuarlarda Bakanlığımızca kiralanan alanlar sınırlı olduğundan ve bağımsız standların düzenlenmesinde, katılımcıların sayısı önemli bir etken olduğundan fuarlara katılmak isteyen işletmelerin ilgili Müşavirlik/Ataşeliklerimize en az 60 gün öncesinden başvurmaları gerekmektedir.

c)   ITB Berlin, MITT Moskova ve WTM Londra Fuarları’nın ağırlıklı olarak tüketiciye yönelik bir fuar olmayıp, sadece turizm sektörü profesyonellerinin katıldıkları fuarlar olması nedenleriyle standlarımızda öncelikle pazarlama ağırlıklı tur operatörleri, seyahat acentaları, oteller, hava yolu şirketleri vb. profesyonel kuruluşlara yer verilecektir. Bakanlığımız standlarında bireysel katılımcı olarak katılacak sektör kuruluşlarına ayrılacak olan özel standların tefriş, dekorasyon ücretleri ve standların m2 büyüklükleri ile ilgili bilgiler ilgili Müşavirlik/Ataşeliklerimizce bilahare duyurulacaktır. (Özellikle ITB Berlin Turizm Borsası tüketiciye yönelik bir fuar olmadığından standımızda sadece tur operatörleri, seyahat acentaları, oteller, hava yolları şirketleri, TÜRSAB, TÜROB, TYD gibi kuruluşlara yer verilecektir)

d)  Ülkemiz standlarında yer alacak işletmelerin Türkiye dışındaki destinasyonların tanıtılmasına ve pazarlanmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.

e)  Bütünlüğün bozulmaması açısından; katılımcılar Bakanlığımızca  belirlenmiş olan konsept ve yaklaşıma uyacaklardır.

f)   Bakanlığımız standlarında yer alan katılımcıların bazı fuarlardaki standlara fuarın açılışından sonra geldikleri ve / veya kapanış tarihinden önce standları terk ettikleri tespit edilmiş olup,( Tespit ilgili Müşavirlik ve Ataşelik tarafından yapılacak ve Bakanlığa bildirilecektir.) tahsis edilen standları boş bırakan kuruluşlara bir sonraki fuarımızda yer verilmeyecektir.”

Fuar listesinde yer almakla birlikte, fuar öncesinde fuar idarelerince iptal edilecek veya Bakanlığımızca katılınmasından vazgeçilecek fuarlar olduğu takdirde buna ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.

EK1 : 2014 Yılı Fuar Takvimi (3 sayfa)

EK2 :  Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşelikleri İrtibat Bilgileri 

İçerik ile ilgili dosyalar