10 Nisan 2017

2017/1 İlan Şartnamesi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 05.04.2017 tarih 34373453-305.02.E.67943 sayılı yazıda; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun ve bu Kanun’un 8 inci maddesine istinaden çıkarılan “Kamu Taşınmazların Turizm Yatırımlarına Tahsis Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan “2017/1 Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu” 03.04.2017 tarih ve 30027 sayılı Resmi Gazete ile 04.04.2017 tarih ve 05.04.2017 tarihli  üç büyük gazetesinin Türkiye baskısında yayımlanmıştır.

2017/1 İlan Şartnamesinin Türkçe ve İngilizce metinleri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının www.kulturturizm.gov.tr adresinde yayımlanacak olup başvurular 17.05.2017 tarihinde sona erecektir. Üyelerimize duyurulur.

Ek: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün Yazısı

  • 2017/1 İlan Şartnamesi

İçerik ile ilgili dosyalar